LRTL   REFERAT  STYREMØTE  1.sept 2008

 

 

SAK  23/07   Blues Brother   RESULTAT

Netto overskudd for LRTL  ble kr 24000,-  Så mye arbeid synes vel mange burde gitt mer penger  i kassa men vi må se oss godt fornøyde med resultatet. Overskuddet deles jo på flere aktører og vi har jo skaffet oss masse god erfaring og hatt en flott opplevelse med denne forestillinga!

Utgifter/inntekter i forbindelse med filming/salg av DVDer kommer i ettertid. Dette vil bli delt likt mellom LRTL og LMF.

Filmen er nesten ferdig og det vil bli brukt bilder fra plakaten på coveret.

Ryktene sier at det blir bra!!! Gled dere.  Medlemsmøte for å se film og mimre litt kommer senere.

 

 

SAK  32/08   Barneforestilling  høst 2008

Vidar og Vårhild er i gang med planlegginga. De kan ikke si enda når de kan bli klare for forestilling men styret ønsker at det blir i løpet av dette året.(Helst Lødingendager)

Det har jo lenge vært etterspurt ei forestilling med/for barn så dette må vi få til for å holde på våre unge medlemmer og selvfølgelig rekruttering.

Alternativ høstaktivitet kan bli kurs i skuespillerteknikk barn/voksne. Her har vi folk som kan tenke seg å lede et slikt kurs.

 

 

SAK  33/08   Hats-kurs

Torstein og Helene reiser til Tromsø på skrivekurs 18-21.sept. Hats ønsker bekreftelse på at styret har godkjent disse to for kurset. (Wenche)

 

 

Eventuelt

-De eldres dag 1.okt 08

Vi er forespurt om litt underholdning. En sang/vise og evt en sketsj. Vi spør Yngve, Helene og Torstein. Odd stiller litt lyd/lys til disp.

-Rapportskjema Hats 

Vi fyller inn aktivitet for 1.halvår og sender skjema (Torild)

PS. Vi har hatt 920 publikum på 2 forestillinger!!!

-Karen Anne har deltatt på kurs på Island (Karneval m.m) Hun inviteres på styremøte for å ref fra kurset.

-Vi søker Hats-stipend til reise Tromsø(skrivekurs) og til reise Island.

-Blomster til støttebedrifter Blues Brother. Kanstad Trelast ,Ytterstad Fiskeriselsk, Anne på Mix. I tillegg blomster til Torstein for sin utrolige innsats i laget gjennom hele dette året. Nå sier vi også god bedring til han! ( Torild/Wenche)

-Neste møte: Man 13.okt 08

 

 

Lødingen 1.sept 08

 

Torild Sareussen

sekr