STYREMØTE  24.nov 2006

LRTL

 

SAK 32/08  Barneforestilling,-hvor står vi?

 

Vårhild og Vidar var forhindret fra å komme på møtet men vi har fått oppdatering.

Arbeidet er startet men er ikke kommet godt nok i gang i forhold til den tidsrammen vi har. Det ble bestemt at en fra styret (Torild) går inn i arbeidsgruppen sammen med Torstein og Helene som også sier seg villig til å hjelpe for å komme videre i prosessen. Vi avtaler å ta et møte onsdag 10.des kl 19.00.

 

EVENTUELT

 

-Skrivekurs i Tromsø

Torstein og Helene deltok der og er invitert i kveld for å informere. De forteller om et meget vellykket kurs hvor de hentet masse ideer og inspirasjon. De snakker mye om dette med å tørre mer,spisse politisk,gjøre oppservasjoner i dagliglivet,danne skrivegrupper, gi hverandre kritikk på manus,sketsjens lengde, revyens oppbygning og mye mer.Her har vi i teaterlaget fått mye for pengene! Vi har to meget dyktige skribenter her!

-LMF`s jubileum.

LRTL deltok med en rap som ble fremført av Øyvind Pedersen,Yngve Nyheim ogWenche Bakke. Torild Sareussen overleverte blomster, Odd Myrlund stillte lyd/lys.

Ingen visste om opptredenen og det virka som de jubilerende musikanter satte pris på overraskelsen.

-Kurs skuespillerteknikk Alsvåg

9-11.jan blir dette arrangert. Påmelding før 1.des så det haster. Vi sender ut mail(Torild) en gang til på dette og håper vi får noen av gårde..

Kurs med Fritjof er jo allerede avtalt men ikke avgjort når det blir. Satser på å få en del ungdommer med her pluss voksne.

-Julekonsert 17/12-08

LMF og skolekorpset ønsker at vi skal delta. Vi er usikre på om vi har kapasitet. Ringer Yngve og han sier seg villig til å synge en  julesang. Tusen takk,Yngve! I tillegg foreslår vi unge Christina B.Rokkan som konfransier. Hun har lyst og LMF  tenner på ideen. De tar direkte kontakt med henne.

-T-skjortene og collegegensere selges BILLIG!!!

Hhv: 75,-  og 125,-

-Næringsforum har jubileum 28.mars neste år.

De ønsker at LRTL skal planlegge hele eller deler av jubileet. Dette tar vi ikke på oss men vi kan kanskje bidra med litt underholdning når den tid kommer.

 

-Neste møte 2.febr hos Berit

 

Torild Sareussen

sekr