Magne Haslevang

Rypegen 5

8410 Lødingen

 

 

Lødingen revy og teaterlag

8410 Lødingen                                                           15.02.2009

 

 

Har revidert regnskapet til LRTL og godkjenner det med de opplysninger som er forelagt.

Vil gjerne at regnskapsfører lager bilag for alle posteringer som går inn og ut av bank. Vil også at regnskapsfører lager bilag for samla summen som blir satt inn på konto etter forestilling, som kvitteres av et styremedlem i teaterlaget. Teaterlaget har en god økonomi med 3 kontoer på til sammen 148 540,11 kr.

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

Magne Haslevang

15.02.2009