REFERAT STYREMØTE 7.APRIL 2008

 

 

SAK  24/08 

·        Brev fra sjømatfestivalen

Vi har mottatt brev fra komiteen i Sjømatfestivalen der de reagerer på at LRTL vil ta betalt for å stille med lyd/lys under festivalen. De mener dette burde være en grei kompensasjon for at vi får gratis leie av teltet. Begrunnelsen for brevet synes å være at vi har ønsket onsdag som aktuell spilledag ,-noe som visstnok fordyrer mye! Mange løse tråder her men vi ønsker jo å komme til en enighet og ber om et lite møte med komiteen. Wenche tar kontakt.

Det er også kommet brev fra komiteen ang. underholdning på dagtid. Vi er enige om å stille med litt litt underholdning/sangstund for barn lørdag og evt.søndag. (Wenche spør Yngve.) Det blir også sminking av ungene et par timer på dagtid. Håper alle som har gått sminkekurs kan være med på dette. Torild undersøker med dem.

 

 

SAK 30/08

·        Laminerte medlemskort

Spør Terje R om å lage et utkast til medl.kortene.( Odd)

·        Sceneteppe/bakteppe

Vi har fått stoffprøver og gjør en henvendelse ang pris og bestilling av teppe i første omgang til sjømatfestivalen. Kan bli aktuelt også til Blues Brothers. (Torild)

 

 

SAK 23/08

·        Blues Brother

.Torstein er invitert til møtet for orientering til styret. Går gjennom storyen og kostymer.

Det er små roller det dreier seg om og han har allerede tatt ut noen av disse. Hvis det er noen som har lyst på en rolle så si fra nå .Det jobbes også for fullt med Sjømatkabaret så her blir det også muligheter for flere roller.

 

 

SAK  31/08 

·        Eventuelt

Vi har fått nye gensere og T-skjorter med teaterlagets logo. Disse er nå for salg til en rimelig

penge! Gi beskjed til Torild om du ønsker å kjøpe.(Pris kommer men det blir BILLIG!)

·        Neste møte Man 19/5 2008  kl 20.00 hos Berit

 

 

 

Lødingen 7/4 2008

Torild Sareussen

Sekr.