REFERAT STYREMØTE 11. februar 2008

 

 

 

 

SAK 24/07  Sjømatfestivalen

Det er forslag i ”lufta” vedrørende forestillingen under Sjømatfestivalen.

Om ”Blues Brother” - forestillingen på fredag 15/6 2008 utgår kan vi ha Kabareten denne dagen. Vi må avvente mer informasjon før vi bestemmer oss. Wenche og Odd tar kontakt med Sjømatfestivalkomiteen for videre avklaring.

 

SAK 26/08  Årsmøte

Øyvind sender ut fellesmail om informasjon om hjemmesiden til Lødingen Revy- og Teaterlag.  Adressen er ; www.lrtl.no

 

SAK 16/07 Vedtekter

Forslag til nye vedtekter legges fram på årsmøte

 

 

SAK 28/08 Kurs

HATS skal ha et regikurs i Tromsø. Styret gir Wenche Bakke tillatelse til å dra på dette kurset sammen med en til. Wenche ordner dette.

Vi melder inn interesse til HATS for å arrangere lyd- /lyskurs på Lødingen høsten 2008.

 

SAK 29/09 Amatørteaterfestival

Styret får informasjon fra Geir Ellingsen vedrørende en Teaterfestival. Han ønsker å samarbeide med Lødingen Revy- og Teaterlag om dette. Skal være en festival med teaterdel og revydel (farser, komedier) Styret avviser ikke ideen, og tenker videre på dette.

 

 

 

 

Referent

Øyvind Pedersen