STYREMØTE 13.okt  2008

REFERAT

 

 

SAK  23/08   Blues Brother

Lyden på CDen måtte justeres men er nå klar for kopiering. Dette arbeidet er i gang og planen er å ha en felles medlemskveld med LMF hvor vi ser filmen og mimrer litt sammen. Følg med!

Resultat økonomi: Omsetning : 230.000

                               Utgifter     : 170.000

                               Overskudd:   60.000

                               LRTL        :   24.150

 

SAK 32/08   Barneforestilling

Vårhild og Vidar var invitert til møtet for å informere om fremdriften i saken. De har knyttet til seg kontakter som bl.a Geir E, Marianne H, Helene R, Rachel M og Bjørn W.

De mener de er godt i gang med forberedelser og tanker om hva de vil gjøre. Det blir ei forestilling med barn (fra 4kl) og ungdom. Forestillinga blir en slags revy og vil bli vist som ei familieforestilling.Vi gleder oss.

Under forberedelser vil det muligens bli filming av barn. Vi utarbeider et skriv for tillatelse av dette og sender til foreldre. (Wenche)

De må også få tilsendt oppdatert medl.liste (Øyvind)

 

EVENTUELT

-Karnevalsworkshop på Island

Karen Anne var invitert på møtet for å informere om turen. Hun og Hanne Kvaal deltok fra Norge. Ellers deltok mange fra Irland og Island.

Karen Anne forteller engasjert om ei 10dagers samling med masse inspirasjon ang. kostymer,  sminke, effekter med lys, ild og div.materialer, innføring i skyggeteater og avslutningen på kurset som var et gedigent opptog gjennom hele byen.Vi fikk også se bilder. K A vil gjerne bidra i f.eks kostymegruppa fremover. For ordens skyld nevnes at LRTL gav støtte til turen med kr.4000,- mens vi søkte om HATS-stipend til samme formål og fikk kr 3500,-

-Lødingendagene 2008

Forespørsel om vi vil delta. Enighet om å ikke delta med noe denne gang.

-Blomster til de som fortjente det etter BB er sendt. Ble meget godt mottatt.

-Nordland teater

Kommer 15/10 og trenger 6stk bærehjelp. Vi tok noen tlf og det ordna seg. Takk til alle for velvilje når vi spør.

-De eldres dag

Vi deltok på frivillighetsentralen med Yngve, Nilssen og Hulda. Stor suksess. Takk til dem.

-HATS-stipend

Vi mottok som nevnt kr. 3500,- fra HATS i forb med Island-turen. Må sende inn rapport og regnskap(Torild)

-Kurs i skuespillerteknikk m/Fritjof. Han er veldig opptatt nå og ledig etter des 08. Vi spør om han kan tenke seg å holde kurs for oss i jan. (Wenche)

 

 -Neste møte: Man 24/11-08  kl 20.15 hos Torild.

 

Torild Sareussen

         Ref.