REFERAT STYREMØTE  14.jan 2008

 

 

 

 

SAK 24/07  Sjømatfestivalen

Det er kommet forespørsel fra arr.komiteen/musikkforeninga om LRTL kan flytte forestilling

i sjømatteltet fra onsdag til torsdag. Det er også ønskelig at vi deltar under nedrigging av teltet.

Styret er enige om at onsdag er beste spilledag for oss og vi ønsker å beholde denne.

Vi er positive til å hjelpe med nedrigg men vil vite mer konkret hva de ser for seg.Vi tar opp dette umiddelbart etter  årsmøtet og vi oppforderer medlemmene til å melde sin interesse .

 

SAK 26/07  Årsmøte

Årsmøtet vil bli avholdt fredag 29.febr.08  kl.19.00  på Lødingen videregående skole.

Det vil bli enkel servering og muligheter for å få kjøpe noe å drikke. Gratis mineralvann til medlemmer under 18år.

Det sendes ut innkalling og giro.(Øyvind)

Valgkomitten kontaktes(Odd)

Årsmelding(Torild)

 

SAK 16/07 Vedtekter

Etter årsmøtet 2007 ble det bestemt at styret i perioden skulle gå gjennom vedtektene for eventuelle endringer.

Styret vil legge frem følgende forslag til endringer for årsmøtet 2008:

§6.1.3 Årsmøtet oppnår beslutningsdyktighet ved minst 50% oppmøte.

§8.1.2 Strykes

§8.4    Som den står,-i tillegg skal medlemmer som ikke deltar på forestillinger få halv pris.

 

 

SAK 27/07 Eventuelt

-Enighet om å bestille oppgradering av regnskapsprogram.

-Økonomien er tilfredstillende. Det er kommet inn penger fra alle som har leid utstyr-

-Blues Brother forestillinga virker som den går sin gang. Gruppa jobber godt og har jevnlige møter.

-Neste møte: Mandag 11.feb.08 hos Wenche  kl20.15|

 

 

 

Sekr.

Torild Sareussen