STYREMØTE      17.juni  2008

 

 

 

SAK 23/07   Blues Brothers OPPSUMMERING

 

Forestillinga ble en suksess og vi har fått massevis av positiv tilbakemelding. Samarbeidet mellom foreningene ble også en veldig positiv erfaring. Noe vi svært gjerne gjentar ved en annen anledning.

Hovedkomiteen skal ha møte ganske snart så da vil også det økonomiske resultat foreligge.

Markedsføring i forb med forestillinga: Lokalt ble det nok og vel så det. Kollektive mailer ble det nok for mange av. Vi kunne vel gått litt mer ut av Lødingen også. Husk å takke for hjelp og støtte til: Ytterstad Fiskeri,Anne på kiosken,Kanstad Trelast. Også tusen takk til Torstein for en fantastisk jobb under hele prosessen!!! Blomster kan med fordel utdeles!

Søknad er kommet fra Marius Hanssen om økonomisk støtte til kjøring i forb m øvinger. Dette overlater vi til hovedkomiteen og avgjøre.

Det er kommet kort fra LMF/Børge N hvor de takker for positivitet og godt samarbeid. De er meget godt fornøyd og ønsker gjerne å gjøre noe lign igjen .Takk det samme sier jo vi!

 

 

 

 

SAK 24/07  Sjømatfestivalen OPPSUMMERING

 

En del uklarheter i forkant av forestillinga gikk seg heldigvis til etter hvert. Ting var tildels kaotisk før forestillinga. Aktørene syntes det hadde vært altfor lite øving i forkant,-spesielt alle aktørene sammen. Mange savner det samholdet det gir å øve sammen og vi må alltid sørge for å få en skikkelig generalprøve.  Mye av frustrasjonen kan vel skyldes BB-forestillinga bare fire dager før!!

Tidspunkt for å slippe inn folk var satt til kl 20. Her er det alltid ”problemer” med at folk kommer tidlig. Vanskelig å la folk stå ute men vi må i alle fall sørge for at vi er helt ferdige med gjennomkjøring/lydprøver osv til kl 19.30.

Forslag fra publikum: !5 min pause for å få strekke på bena og kanskje handle litt.

For lite sanger?

Forestillinga ble likevel også denne gang en stor suksess! Både publikum og aktører var godt fornøyde med både innhold og utførelse!

Prøver å få til et  medl møt til høsten ( evt med LMF) med film fra begge forestillinger. Sminkingen av unger ble veldig godt mottatt og sminkedamene fikk flott respons på våre kostymer. Vi hadde bedt om egnet plass å stå men dette var ikke forberedt i det hele tatt.Husk å ta dette opp neste gang.

Lyden i forb med barnesanger/leker ble helt borte så her må vi ha mikrofoner.

 

 

 

SAK  32/08   Barneforestilling høst 2008

 

Vidar er begynt å jobbe med å få med seg folk. Geir E har tanker om å kunne sette opp Hakkebakkeskogen. Helene R har også tanker om hvordan få til forestilling.

Ta kontakt m Vidar/Geir for å få vite litt hva de tenker/tidsperspektiv.

Instruksjon: Signaler om at vi ikke kan forvente hjelp fra Sceneinstruktøren denne gang.

 

 

 

 

 

SAK  33/08   Kurs høst 2008

 

Karneval work shop 7-15.aug.  Parader,sminke,lyd,lys,kostymer. Det kan gies støtte fra kunst og kulturrådet,-ca 6000.-pr pers  og det er enighet i styret om å dekke opptil kr,-5000,- pr pers fra LRTL.

 

HATS kurs: Tekstutvikling 19-21 sept  og 24-26 okt  i Tromsø.

Kurset er beregnet for de som allerede har litt erfaring med å skrive.Helene R er interessert og vi gjør en henv til Yngve og Torstein om de kunne tenke seg dette.

Enighet om å dekke utgiftene i sin helhet for de som drar.

 

 

 

 

EVENTUELT

 

-De unges scene.

Tilbud til unge 13-19år.

Mer info kommer senere fra kunst og kulturstrømkomiteen.

 

-Gensere fra Scan mark.

Genserne vi fikk sist var  veldig store i str. Vi har tatt kontakt for evt kompensasjon men fikk ingen respons.. LRTL bør skrive brev til firmaet ang dette (Torild)

 

 

 

 

 Lødingen  17/6-08

 

Torild Sareussen

sekr