REFERAT FRA MØTE I LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG.

BARNESKOLEN  20:00  TORSDAG 10.09.2009

 

TILSTEDE: Odd Myrlund, Berit, Wenche Bakke, Geir Ellingsen (Ref.)

 

 

 

1)  BARNEFORESTILING HØSTEN  2009

 

Status for vårens utsatte barne/ungdomsforestilling ble gjennomgått.

 

Konklusjon: Wenche sender tekster og annet materiale til Teaterinstruktøren i Vesterålen som vi har positive sinaler fra mtp regi.  Et antatt positivt svar herfra skal utløse inkalling til planleggingsmøte. På dette møtet legges øvingsplan og ansvarsområder fordeles med særlig fokus på overordnet organisering, overholdelse av øvingsplan og kontakt med aktører, foresatte.

 

 

 

2)    UNDERHOLDNIGSBIDRAG M.M. UNDER STØTTEKAFE FOR NYTT KINO-UTSTYR.

 

LRTL har våren 2009 tilbydt seg å bidra på underholdnigssiden under en lørdagskafe til inntekt for digitaliserug av Lødingen kino. 

 

Konklusjon: Wenche kontakter Kinoens venner vedr. Dato, behov m.v.

 

 

3)      EVENTUELT

 

a)

Forslag fra Odd & Wenche: Onsdag 30. Sept. holdes åpent møte i laget med ett punkt på programmet:

”Hva har du lyst at LRTL skal skape?”  Åpen uhøytidelig runde med Pizza.

 

Konklusjon: Forslag vedtatt.

 

b)

Geir uttrykte ønske om å kjøre egne brainstorm-metode for laging av nye numre på lagsmedlemmer.

 

Konklusjon: Positivt i styret. Vi avventer riktig anledning.

 

 

 

Ref.

Geir Ellingsen