REFERAT FRA STYREMØTE I LRTL. BARNESKOLEN  19:00  TORSDAG 10.12.2009

 

TILSTEDE: Odd Myrlund, Berit Lillefjære Andersen, Øyvind Pedersen, Wenche Bakke, Geir Ellingsen (Ref.)

 

1)    SAK 32/08 BARNEFORESTILING HØSTEN  2009

   Vel blåst ! Vi fikk det til etter en lang prosess. Med god hjelo fra teaterinstruktør Søren Frank, Vårhild og

   Vidar og mange andre (Berit, Odd, John-Alvin, Øyvind, Torstein og Wenche) ble det en kjempeflott
   forestilling


Styret takker alle involverte for flott innsats i forbindelse med barneforestilinga.

 

2)        SAK 5/09 Aktivitetsplan

 Går vi igjennom aktivitestplanen ligger vi etter. Det som gjenstår er å dra til Dverberg, male scenen, holde brainstorm mtp nye numre og arrangere julebord.

Vedtak: Ikke gjennomførte aktiviteter flyttes til etter nyttår. På bakgrunn av en meget aktiv høst har styret stor forståelse for utsettelsen. Styret sier seg meget godt fornøyde med innsatsen under -og det økonomiske resultatet av- ”Støttekafe for nytt kinoutstyr.” Denne ble avholdt i Rådhussalen i samarbeid med Kinoens venner og ble en intim og god forestilling. LTRL ble til del god mottakelse fra publikum. Kinoenes venner uttrykte vilje til å gjøre gjentjeneste. Det noteres begeistring for den fortettede energien i et mindre, fullsatt scenerom.

3) SAK 6/09 Sjømatfestivalen.

Sjømatfestivalen ved Kåre Jacobsen ber om at LRTL gir kr. 10,- av hver billett solgt til forestilling i 2010 til dekning av nordavind i 2009. Fyringsytgifter skal ha økt med kr. kr. 8000,-.

Forslag fra Sjømatfestivalen  ble diskutert, heftig men lite begeistret.
Med uttalt skepsis fra Odd ble fattet vedtak som følger:
LRTL gir kr 10 av ny billettpris på 140,- under følgende forutsetninger vis a vis 2009-avtale:

 

   1) Billettsalg fra 20:30

   2) Oppvarming 18:30-20:30 før premiere: Tomt telt for LRTL. Ingen forstyrrelser.
   3) Varm kaffe & mineralvann til 20 stk. står klart til LRTL fra 18:30
   4)  Økte utgifter for Sjømatfestivalen som følger av Co2-avgift, kronekurs, Force Majeur eller værre skal ikke
        medføre krav, oppfordringer eller bønner om ytterligere økonomisk bistand fra LRTL.

 

4)       7/09  FLID 1. Wenche leste opp brev (Vedlagt).

Vedtak: Møtereferent mailer H. Ribe følgende svar: ”LRTL ser veldig positivt på arbeidet med ivaretakelse av FLID 1 som et positivt tiltak. Vi ser ikke for oss å kunne gå inn i drift eller vedlikehold. Vi vil imidlertid gjerne bidra til happenings der FLID er involvert; konsert på Rotvær, dramatisering, hallois ved ny-dåp el.l..”

 

EVENTUELT:

a) Johan Alvin har sett på anlegg, fra nylig nedlagte Buttes Bar. Han mener det er akkurat hva laget trenger og anbefaler sterkt at vi kjøper det.  Vedtak: Vi byr kr. 6000,- for lydanlegg fra Buttes Bar.

 

b) Årsmøte. Årsfest med korte årsmøtesaker holdes til fredag 19. februar.

 

c) Første styremøte holdes mandag 18. januar. Ansvarlig er Geir. Ref. Geir Ellingsen