LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG

 

Referat styremøte hos Øyvind Pedersen mandag 11/02-2009 kl. 20:00

Tilstede: Øyvind, Odd, Wenche, Berit, Geir (Ref.). Torstein kom 20:30.

 

 

SAK 32/08

Barneforestilling. Hvor langt er vi kommet? Geir informerer.

 

Geir og Wenche gikk gjennom historikken i øvelsesperioden.

Forestillingen utsettes og tas opp igjen til høsten. Vårhild og Vidar fortsetter som ansvarlige. Styret sørger

for at flere erfarne personer bidrar under øvelsene.

 

Wenche kontakter Vesterålen: ”På grunn av uforutsette omstendigheter utsettes forestillingen til høsten.”

 

 

SAK 3/9

Forespørsel på Sjømatfestivalen.

 

LRTL har ikke mulighet for å bidra på dette punktet

 

Avtale med Sjømatfestivalen er klar til undertegning. Wenche leste opp avtalens punkter.

Ingen invendinger til avtalens innhold. Enkelte ortografiske uheldigheter fra Røde Kors`side ble storsinnet overgitt glemselens krønike.

 

Underholdning/sminking.

LRTL sminker i Sjømat-teltet fra 11:30  til 13:00 6.juni.  LRTL er da ferdige med oppdraget når neste sceneinnslag starter..

 

 

 

SAK 4/09 

Vi får besøk av teaterlaget fra Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy.

 

Wenche leste forførende fra omtale av forestillingen Mio min Mio som skal spilles under vårt vertskap 13/14.juni. Laget ankommer og spiller den 13. og LRTL stiller med brannvakter, natt til Søndag 14. Øyving mailer forespørsel til alle LRTLs medlemmer om frivillige brannvakter. Hver vakt er tre timer og vi stiller med 1-2 myndige personer per vakt. 

 

 

 

SAK 4/09

Diverse

 

Torstein orienterte om status i arbeidet med sjømatkabareten. Øvelsesplan ble gjennomgått.

Lystige smakebiter på tekst og gjennomgang av rollebesetning.

 

Møtet hevet 22:00

 

Ref.:  Geir Ellingsen