REFERAT FRA STYREMØTE 23/3-09

 

Møtet ble avholdt hos Berit. Tilstede var Odd, Torild, Vårhild, Geir, Berit, Torstein og Wenche.

 

Sak 32/08

Vårhild informerte om barne- og ungdomsforestillingen som har tittelen ”Halays bestemor”. Det er en forestilling ut fra barnemunn. En historie mellom bestemor og barnebarn. Andre temaer som nevnes er mobiltelefon, vasking av biler osv. Det er fjorten stk med.  De øver jevnt og trutt. Vårhild sier de er flinke. Mye er klart og på plass, men de mangler musikk. Dette jobbes det med. Jan Martinsen skal filme og Odd avtaler tid og pris med han.

Sak 2/09

Konstituering av styret. Torhild Sareussen er gått ut av styret og vi sier takk for din innsats. Geir Ellingsen er kommet inn. Han tar sekretærjobben. Takk for det.

Sak 3/09

Vi har fått forespørsel fra sjømatfestivalen v/Roar Gärtner om vi kan stille med konferansier på sjømatfestivalen. Dette drøftes og vi skal spørre Yngve Nyheim om han kan tenke seg det. Dette vil Wenche ta seg av, samt gi tilbakemelding til Roar Gärtner. Samtidig få avklart om vi skal betale leie for teltet, osv.

Vi ble enige om å stille med sminking av ungene lørdag formiddag. Alle lar jungeltelegrafen gå å prøve å få med så mange som mulig.

Diverse.

Kinoens venner har fått 2500,- i støtte fra teaterlaget. Teaterlaget skal også ha en liten forestilling i september/oktober. Vi står for underholdningen og kinoen billetter og kafé. Dette kommer vi tilbake til.

Ord i krig.

Torstein informerer. Det er litt forandring fra forrige gang ”ord i krig” ble satt opp.  De har øvet ganske lenge og han skryter av elevene. Torhild, Berit og Wenche har levert ut kostymer til aktørene. Det meste er ok ellers av kulisser. Torstein og Jan-Martin jobber med dette. Helga 27/28/29. mars er øvingshelg. Generalprøve tirsdag 31/3 og premiære 2/4-09 kl 18:00.

Frifond- Torhild søker støtte til Norsk Teaterråd.

 

Lødingen Næringsliv har jubileum. Teaterlaget er leid inn med litt underholdning. Kr. 3000,- får vi for dette. Det er fem aktører, to musikere + Torstein som er med.

 

Torstein vil til slutt føye til at uten jentene, tekn. stab hadde han ikke orket all styret. Alle vi andre sier det samme til Torstein. I tillegg, hva hadde vi gjort uten han?

 

Neste møte 11.mai kl. 20:00 hos Øyvind.

 

Lødingen, 25.03.09

 

 

Wenche Bakke