ÅRSMØTE 15.febr 2009

 

LØDINGEN REVY OG TEATERLAG

 

 

Oppmøtte medlemmer : 10 stk

 

 

SAK 1  VEL  MØTT

Wenche ønsker velkommen med noen velvalgte ord.

 

SAK 2  VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Møteleder ble Wenche,referent ble Torild.

 

SAK 3  ÅRSMELDING 2008

Torild leser årsmeldinga og det gis rom for kommentarer underveis.

Endel ekstra info tilføyes. Årsmøtet mener årsmeldinga gir et bra bilde av lagets aktivitet gjennom året og den godkjennes.

 

SAK 4  REGNSKAP 2008

Kasserer går gjennom regnskapet og svarer på spørsmål ang denne. Forslag om at det til årsmøtet  lages ei utstyrsliste med priser på dette for at medl bedre skal kunne sette seg inn i hva slags utstyr laget har anskaffet og verdien av dette.

Revisor hadde sendt foreløpig godkjenning pr sms.

Regnskapet godkjennes uten merknader forøvrig under forutsetning av at revisorrapport foreligger til neste styremøte.

 

SAK 5  INNKOMNE SAKER  STØTTE TIL KINOEN

Styret fremmer følgende sak for årsmøtet: LRTL gir kr. 2500,- til kinoen og utfordrer 3 andre lag til å gjøre det samme.. Evt lage ei forestilling til samme formål.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vi utfører første del av forslaget umiddelbart og utfordrer disse lag: Handballgruppa v/Odd Eik Andresen

Musikkforeninga v/Børge Nyquist

Husflidslaget V/Kirsten Ytterstad

Husk å be disse utfordre tre hver!

Ang andre del av forslaget så tar vi det opp med kinoens venner og lar de stå for spillested så sørger vi for underholdning.

 

SAK 6  BUDSJETT 2008

Budsjettet legges frem av kasserer,endres av årsmøtet og godkjennes.

 

SAK 7  Valg

Følgende innstilling legges frem for årsmøtet:

STYREMEDLMMER:

Wenche Bakke        Ikke på valg,-et år igjen

Øyvind Pedersen    Ikke på valg,-et år igjen

Berit L. Andersen   Gjenvelges for  2ÅR

Odd Myrlund            Gjenvelges for  2ÅR

Geir Ellingsen          Velges for  2 ÅR

 

Vara

Helene Rokkan       Gjenvelges for 1 ÅR

 

Revisor      

Magne Haslevang   Gjenvelges for 1 ÅR

 

Valgkomite

Tine T Bjugg            Gjenvelges for 1 År

Yngve Nyheim          Gjenvelges for 1 ÅR

 

Valget ble enstemmig godkjent.

 

 

Ref.

Torild Sareussen

Lødingen

 

Dato: 15.02.09