REFERAT FRA MEDLEMSMØTE

 

Lødingen revy- og teaterlag

 

Møtet ble avviklet i kantina på Lødingen v.g.skole 28. september 2010 fra kl 20.00-22.00

13 av medlemmene møtte – (spesielt hyggelig at Gunnar kom helt fra Sortland)

Innkalling ved plakater (Helene), e-post (Torstein) og hjemmeside www.lrtl.no (Odd)

 

Sak 1-010  HVA STYRET HAR GJORT TIL NÅ. v/Torstein

Torstein tok for seg handlingsplanen for 2010:

a) Oppgradering og innkjøp av sminke/parykker er gjort – ansvarlig. Torild

b) Innkjøp av stoffer på Dverberg er gjort – ansvarlig Berit

c) Sjømatkabareten ”Flikk-Flakk” gjennomført ansvarlig Torstein

d) Nytt oppbevaringsskap oppe for lyd/lysutstyr er igangsatt – ansvarlig Odd

e)Teaterkursrekke for barn og ungdom er igangsatt – ansvarlig Torstein og Berit

f) Utstyrsliste (lyd/lysutstyr/parykker/sminke ol – ikke igangsatt ennå

g) Maling av scenerommet – ikke igangsatt ennå

 

Torstein mener nåværende styre jobber godt og målrettet som team og har ei grei arbeidsfordeling.Geir søkte i sommer om å få gå ut av styret p.g.a. endret arbeidssituasjon, Øystein Ingebrigtsen  rykket opp fra varamannsplass, og styret utpekte Karen-Anne Baartvedt til nytt varamedlem. Disse endringene gjelder fram til ordinært årsmøte.

Odd har jobbet hardt for at vi skulle få refundert momsen på utstyr vi hadde kjøpt inn i 2009.

(Ny lov fra januar 2010 om momsfritak for frivillige lag og foreninger)

På sist søndag 26/9 deltok Odd, Yngve, Torstein, Ivar/Jan Martin med inn- og utbæring (montering og demontering) for Nordland teaters forestilling ”Stones in his pocket”

 

 

Sak 2 – 10 Hva skal skje framover? v/Torstein

a) Styret vil utarbeide ei mer pålitelig medlems/adresseliste – forenkle kunngjøringsrutinene.

b) Styret har sendt inn søknad til HATS om to lokale en-dagers kurs (8 timer) som er tenkt avviklet ei helg medio januar 2011.

c) Styret har vedtatt å sette opp en lokalrevy medio mars 2011.

d) Styret har vedtatt en repriseoppsetting til sommeren av ”Når floa kjæm!”

e) Styret har gitt Torstein mandat til å opprette og lede et ”kreativt forum” som skal komme med ideer til lokalrevyen.

f) Styret skal forberede ei barne/ungdomsforestilling (gjerne ferdigskrevet manus) høsten 2011 der de unge som har fullført teaterkurset blir prioritert.

 

Det ble en del spørsmål og litt meningsutveksling underveis. Men styrets prioriterte oppgaver ligger fast inntil årsmøtet bestemmer noe annet.

Det kom forslag om å satse på et festlig samvær/forsinket julebord for lagets medlemmer tidlig i januar 2011.En festkomite bestående av Wenche, John Alvin og Torild ble oppnevnt.

 

Odd viste så noen artige klipp fra herr Nilsens 70 års dag og fra noen sjømatkabareter. Innslaget ble riktig godt mottatt av de fremmøtte og bør gjentas ved andre høver.

Helene stilte med ei nydelig kake – absolutt suksess!.

 

Torstein