REFERAT MEDLEMSMØTE  I LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG
Lødingen VGS Mandag 15.02.10   KL. 22:00

 

Tilstede: Katja Pettersen, Øystein Ingebrigsten, Jon Alvin Olsen, Anne Beth Mogård, Torill Sareussen, Karen Anne Bårdtvedt, Yngve Nyheim, Odd Myrlund, Geir Ellingsen, Torstein Aaring Nilsen, Wenche Bakke, Øyvind Pedersen, Gaute Eilersten, Berit Lillefjære Andersen.

 

1)   Sceneaktiviteter for barn og for ungdom. (Jfr. årsmøte 2005 SAK5 pkt 1)

Begrunnelse: Dersom vi ønsker kontinuitet i scenevirksomheten for våre yngste medlemmer, må vi ha faste rammer for aktiviteter utenom forestillingene. F.eks et teatersportopplegg en times tid hver 14. dag med faste ansvarlige ledere. Opplegget bør være variert, og de unge må synes det er gøy. Viss vi lykkes med dette, vil vi det også ha en rekrutterende effekt for laget.  

 

Flere tok til orde for at et teaterstykke kunne være riktig vei å gå med tanke på å engasjere flere av de yngre og de passive medlemmene.

Torill tok opp behovet for at medlemmer mer jevnlig møtes til drodling, videokveld med RTLR-  og/eller tredjeparts opptak og annet frie kreative kvelder. Ulike fagområder i laget oppfordres til å holde seg faglig lekne og drodle fram ideer / gi innspill til skrivere med utgangspunkt i eget spesialfelt.

Behovet for nyskaping under Sjømatfestivalen ble nevnt spesielt.

Vedtak:
A) Det nye styret bes ta skikkelig tak i disse forslagene 

B) En gruppe med bl.a. Torstein, Torill og Karen Anne møtes til et første kreativt møte mandag 5. mars. Geir Elllingsen har innkallingsansvar.


Lødingen, 15.02.10
Geir Ellingsen