Lødingen revy- og teaterlag

 

REFERAT FRA STYREMØTE 6. desember 2010

Møte ble avviklet hos Øistein fra kl. 20.15 – 21.45

Til stede: Berit, Helene, Odd, Øistein og Torstein. Karen-Anne hadde meldt forfall.

 

Sak 31 – 10 INFO/REFERATER

a)     Søknad fra LRTL om leie av teatersalen til kurshelg 15. – 16. januar 2011 og til lokalrevy 18. og 19. mars 2011.

b)    Positivt svar på søknaden fra rektor Eirik Eriksen – reservert.

c)     Ref. møte på barneskolen. 22.11. Brannsikring. Torstein møtte.

d)    Notater fra 3. møte i ”kreativt forum” – 12 – 14 nummer klare til revyen. Siste møte før jul blir torsdag 9. des.

e)     Odd informerte om det nye SMS-meldingssystemet. Ikke tatt i bruk ennå.

f)      Søknad om voksenopplæringstilskudd til ungdomsskolegruppa innvilget.

g)    E-post til ”festkomiteen” om forberedelsen til medlemsfesten. Den blir sannsynligvis utsatt til først i januar -011.

 

Sak 32 – 10  OPPSUMMERING AV KURSREKKA FOR DE UNGE

Torstein og Berit har hatt hovedansvaret for gjennomføringa. Medhjelpere og

instruktører fra laget + Susanne fra Alsvåg har alle bidratt positivt. Det hele har gått nøyaktig etter den oppsatte planen. Det har vært mye energi og entusiasme blant de 18 deltakerne som fullførte, og det er en del spirende talenter som vi må ta vare på.Et minus er at evnen til konsentrasjon og ro under instruksjonen har vært mangelfull hos en del av de yngste. Kursrekka avsluttes med pizza og utdeling av kursbevis (tegnet av Rakel S.) på Mama Rosa.

 

Sak 33 – 10 PLANLEGGING AV DAGSKURSENE 15.- 16. JANUAR 

 Torstein har vært i kontakt med Klaus L. Bergli og han er informert om at vi ønsker et kurs som er praktisk opplagt. Det blir 8 timers kurs i lyssetting på lørdag og 8 timers kurs i regi søndag. Vi oppfordrer medlemmene til å delta. Torstein tar en ringerunde til medlemmene, blir det ledige plasser inviteres lag fra Vesterålen og Tysfjord om å delta. Torstein kontakter HATS.

 

Sak 34 – 10 FASTSETTELSE AV DATO FOR ”NÅR FLOA KJÆM”

Torstein har vært i kontakt med kultursjefen og styrets vedtak er tirsdag 7 juni og onsdag 8. juni. Siden Kristi Himmelfartsdag er torsdag før Sommer-Lødingen begynner, vil mange være bortreist den helga. Torstein har søkt om assistanse fra regioninstruktøren for å få til ei så god forestilling som mulig.

 

 

 

 

Sak 35 – 10 DUGNAD PÅ LAGERET

Odd og John Alvin skal gjøre ferdig lagerplassen oppe i trappa ved galleriet, slik at det meste av lys/lydutstyr kan settes der. Frigjort plass nede vil bli brukt til å henge opp klær. Dugnaden på lageret nede må derfor utsettes til like over nyttår.    

Malingen bør starte så snart det lar seg gjøre over nyttår. Odd organiserer dette.

 

Sak 36 – 10 ÅRSMØTET 14. FEBRUAR 2011 – FORBEREDELSER

Siden vi har tenkt å arrangere en medlemsfest, tar vi en enkel servering. Helene baker kake og det suppleres med kaffe og brus. Torstein har sendt e-post til valgkomiteen som en tidlig påminnelse.

 

Takk til Øistein for utmerket servering!

 

 

08.12.10   Torstein Aa. Nilsen