Lødingen revy- og teaterlag

 

REFERAT FRA STYREMØTET 13.09.10

 

Møtet ble avviklet på Lødingen barneskole 13. september 2010 fra kl. 20.30 – 21.30.

Til stede: Berit, Helene, Karen-Anne, Odd og Torstein. Øystein hadde meldt forfall.

 

Sak 22-10 REFERAT/INFORMASJON

a)      Rapporteringsskjema til HATS (sendt 09.09.10)

b)      Berit og Torstein informerte om teateraktivitetsopplegget for barne- og ungdomsskoleelever. Hver gruppe møter 6 ganger hver 14. dag. Hovedvekt på sceneaktivitet/skuespillerteknikk, men også lyd/lys, dans, sminkekostyme.

Opplegget med noen justeringer av det foreløpige opplegget, ble vel mottatt av styret. Berit og Torstein ansvarlig for hver gruppe. Jobber videre med den endelige ”kursrekka”.

c)      Torstein har vært i kontakt med Ivar som er positiv til å være med i ”Kreativt forum”. Denne gruppa skal komme med ideer og kanskje få skrevet noe fram til revyen i mars 2011. Helene og Torstein har vært på skrivekurs og bør være med. Elin Fosland og Øyvind Pedersen forespørres. Nok med 5 personer i ei slik gruppe. Sammenkomst ca.en gang i måneden.

d)     Odd rapporterte om framstøtet mot HATS – vi rakk ikke å sende inn krav om momsrefusjon innen fristen 15. juli. (Ny lov som trådte i kraft 1. jan. 2010) Torstein var på ferie. Odd har gjort tapre forsøk for å få godkjent for sent innsendte bilag. Men sjansene for at vi vinner fram dette året, er små.

e)      Torstein hadde fått henvendelse fra ordfører om et innslag under ”veifesten” 09/10 d.å. Torstein hadde skrevet et innslag for ”Hulda”, men så er hun på ferie den aktuelle dagen. Torstein gir ordfører beskjed.

 

Sak 23-10  EVENTUELL KURSVIRKSOMHET I HØST

                   Fristen for lokale kurs i HATS-regi er 15. september og 15. februar.

                   Vedtak: Styret søker om to endagers-kurs medio januar 2010 – Lyssetting og regi

                     fortrinnsvis helga 15. og 16. januar. Torstein sender inn kursønskene på skjema

                    med vedlegg der vi underbygger søknaden noe mer.

 

Sak 24-10   PLANLEGGING AV MEDLEMSMØTE TIRSDAG 28. SEPTEMBER.

                    Vedtak: Møtet utsettes til tirsdag 28.09. kl. 20.00. Torstein orienterer om hva

                     som er gjort til nå, og hvilke planer styret har videre. Odd viser et par klipp fra

                     tidligere forestillinger. Helene baker kake og setter opp plakater. Torstein bruker

                     sin gamle e-postadresseliste, og Odd kunngjør møtet på lagets hjemmeside.     

 

                    Neste styremøte blir ONSDAG 27. OKTOBER hos BERIT.  

 

                   

                   Lødingen 14.09.10                         

 

 

                   Torstein Aa. Nilsen