Styremøte Lødingen Revy- og teaterlag. Barneskolen mandag 18.01.2010 20:00

 

Tilstede: Berit, Odd, Wenche, Geir

 

 

 

SAK 8/10 Årsmøte.

Vi må forberede årsmøtet. Se på datoen og sende ut innkalling, giro osv.

 

Konklusjon:
Årsmøtedato flyttes fra 19. februar til mandag 15.02. 20:00

Sted: Lødingen videregående skole forutsatt godkjenning.

Odd sørger for annonse for årsmøtet i H.T. og Vesterålen.

Wenche skriver årsmelding til årsmøtet.

Odd har kontaktet vakgkommitte som trer sammen for kandidatjakt. På valg: Øyvind, Wenche, Helene(vara), Magne (revisor), Tine og Yngve (valgkomite).

 

Wenche kontakter Øyvind for utsending av giroer for medlemsskap og årsmøteinnkalling. Øyvind sender på mail denne gangen.

 

 

Diverse

 

70-årsfest.

Takk til alle som var med på å arrangere 70-årsfesten til Torstein. Et så stort arrangement med ca 80 gjesterer ikke bare tatt på sparket. Det ligger mange timers planlegging bak, og igjen viser teaterlaget at vi er gode når det gjelder. Det gikk smertefritt og jubilanten er strålende fornøyd.

 

Rapport

Halvårssapport til HATS er fylt ut. Berit sender inn.

 

Eventuelt
Vi snakket litt rundt utfordringene med å involvere flere medlemmene utover styret og den harde kjerne. Vil det være lettere å besette roller med nye og flere aktører dersom vi setter opp et stykke femfor en revy? Spenning rundt hva Torstein kan komme med på årsmøte i så måte og forøvrig er det veldig velkomment dersom noen vil stile seg i bresjen for et prosjekt. Wenche understreket muligheten for at en ren uhøytidelig filmkveld med gamle revy-klipp kan lokke mange frem, inspirere og bidra til at nye prosjekter luftes.

 

Ref. Geir