LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG

 

REFERAT FRA STYREMØTE onsdag 27. oktober 2010

 

Møtet ble avviklet hos Berit fra kl. 19.00 til 21.00 (Takk for god eplekake!)

Til stede: Berit, Odd, Helene, Torstein og Karen-Anne. Øystein hadde meldt forfall. Jon Alvin var bedt om å møte vedr. sak 26 – 10 Innkjøp av lydutstyr.

 

SAK 25-10 INFO/REFERATER

a)      Ivar/Jan Martin, Odd, Yngve og Torstein trådte til som bærehjelp i anledning Nordland Teaters forestilling ”Stones in his pocket” 26.09. d.å. Styret takker for innsatsen. LTRL har ikke kapasitet til å være bærehjelp på forestillinga ”Den svarte grisen” førstkommende lørdag. Henvendelse fra Helene Ribe. Torstein svarer.

b)      Vi er kommet vel halvveis i kursrekka med ungdomsskolegruppa og gruppa fra mellomtrinnet – til sammen har vi ca. 20 deltakere. Torstein og Berit har hovedansvaret for hver sin gruppe – i tillegg instruktørhjelp av Torild, Wenche og Karen-Anne (sminke og kostyme) og Yngve (dans - mellomtrinnet) De unge synes fortsatt motivert, men av og til sprudler energien litt uhemmet. Her bør det absolutt være muligheter for rekruttering til laget. Torstein sender litt tekst og noen bilder fra kurset så Odd kan legge inn på hjemmesida vår.

c)      Kreativt forum hadde sitt første møte hos Torstein 11.10 med Øyvind, Ivar, Torild og Torstein. (Helene og Elin hadde meldt forfall). Vi kastet fram rundt 20 ulike temaer som det bør kunne bli revynummer av. Har også fått innspill fra Gunnar til monolog. Bra! Alle kan bidra med tips og mer bearbeidet stoff..

d)     På medlemsmøtet 28.09.10 møtte i alt 13 medlemmer. Torstein orienterte om styrets arbeid pr. dato og framtidige planer for teaterlaget (Revy i mars og  ”Når floa kjæm” i juni 2011). Odd hadde redigert et innslag med underholdningsklipp fra tidligere videoer – noe som ubetinget falt i smak hos forsamlingen..

 

SAK 26-10  INNKJØP AV LYDUTSTYR

John Alvin gikk igjennom en prioriteringsliste ang. ønsket innkjøpt lydutstyr. Styret gikk enstemmig inn for å gi John fullmakt til å kjøpe inn utstyr – i første omgang for inntil kr      20 000 og så forhandle om reparert lydanlegg fra Butte bar for kr. 5000. Styret åpnet også for å få kjøpt inn ”transportkasser” til lyd og lysutstyr. John Alvin skal sondere rimelige pristilbud.

 

SAK 27-10 INNKJØP AV LYSUTSTYR

Styret vedtok at inntil kr 20 000 investeres i supplerende lysutstyr. Dette med tanke på lyskurset i januar 2011 og  revyen medio mars. Odd og Torstein får i oppgave å finne fram til et hensiktsmessig og anvendelig lyssett.

 

SAK 28-10 VALG AV KURSHOLDER

Torstein refererte e-post fra Elin Danielsen i HATS på vår forespørsel om kursholdere til  lys- og regikurs. Etter en samlet vurdering valgte styret Klaus Løkholm Bergli som kursholder for de to nevnte kursene. Klaus er tidligere medlem av LRTL og  har utdannet seg i Danmark i både lys og regi. I tillegg får han skussmålet ”meget dyktig” fra HATS.

 

 

 

SAK 29-10 ØKONOMI

Kasserer Odd har omsider fått installert og oppgradert økonomiprogrammet som Øyvind brukte. Han går igjennom kontingentinnbetalingen og oppdaterer medlemslistene. Odd foreslo også å overføre ytterligere kr 50 000 fra vår driftskonto til vår høyrentekonto, noe styret sa seg enige i.

 

SAK 30-10 ÅRSMØTET 2011

Forslag om allerede nå å finne dato for neste årsmøte. Dette fastsettes til 14. februar 2011 kl. 20.00.

 

Torstein skal undersøke når Øystein ikke har kveldsvakt på ferga slik at han også  kan få anledning til å være med på styremøtene. Torstein fastsetter så styrmøtedato i november i samråd med styremedlemmene.

 

28.10.10

 

Torstein