Styremøte Lødingen Revy- og teaterlag. Barneskolen mandag 8.03.2010 18:00

 

Tilstede: Berit, Helene, Odd, Wenche, Geir, Torstein, Øyvind.

 

 

 

SAK 6/09 Sjømatfestivalen

Brev fra Sjømatfestivalen (S.) v/Per Anders Fossem kan tyde på at S. ser situsajonen litt som at det er deres arrangement som velvilligst gir LRTL innpass.
Vedtak: Vi ber dem om et møte for å forklare at vi ser det som et samarbeid der begge parter styrker hverandres enkeltprodukter og ikke minst at Sjømatfestivalen utad i avgjørende grad fremstår mer attraktiv.

 

Konstituering av nytt styre.
Vedtak: Neste styremøte tar opp behovet for at leder og kasserer kanskje bør velges av årsmøtet.

Enstemmig ble Torstein valgt til leder og Odd til kasserer.

 

Videokveld.
Wenche Odd har kopiert over en del materiale til digitalt format, men dette er helt uredigert og kvaliteten kan være varierende. 

 

Forsikringer
Øyvind ber det nye styret se på om vi har en hensiktsmessig forsikringsportefølje.
Vedtatt at styret tar tak i dette på neste møte.

 

Skal det opprettes egen mobiltelefon-gruppe for masse-utsendelse til lagets medlemmer.

Vedtak: Styret vurderer dette fremover.

 

Skal det opprettes FaceBook-gruppe LRTL ?

Vedtak: Styret vurderer dette fremover.

Skal vi videreføre ordning med faktura på epost mtp medlemsavgifter ?

Forutsetter riktige eposter, men anbefales av Øyvind: Det har fungert godt i år.

Vedtak: Vi viderefører ordningen og tar epost-sjekken opp på neste styremøte.

Kreativt arbeid; ”Skriving.”
Her er en prosess allerede i gang. Torstein, Geir og Helene orienterer.
Intiativet verdsettes. Odd advarer om å holde disse for ofte – mer mot 6 uker enn en mnd.- og foreslår at det legges en møteplan for en tid fremover.
Vedtak: De tre musketerer innkaller hver sine grupper til mer eller mindre organisert drodling, en gang i mnd eller oftere.

 

Sceneaktiviteter for barn og for ungdom.

Årsmøte 2010 uttaler: Dersom vi ønsker kontinuitet i scenevirksomheten for våre yngste medlemmer, må vi ha faste rammer for aktiviteter utenom forestillingene. F.eks et teatersportopplegg en times tid hver 14. dag med faste ansvarlige ledere. Opplegget bør være variert, og de unge må synes det er gøy. Viss vi lykkes med dette, vil vi det også ha en rekrutterende effekt for laget. Årsmøtet ber det nye styret få igang et trenings / aktivitetspplegg for barn og unge 1-2 ganger per mnd uten nødvendigvis å sikte mot ei konkret forestilling. Yngve har sagt seg frivillig til å bidra med et par kvelder folkedans det kommende året.
Saken utsettes til neste styremøte.

 

Budsjett 2010

Saken utsettes til neste styremøte.

 

 

 

Ref. Geir