REFERAT STYREMØTE I LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG

 

Mandag 12.04.10. 20:15  Lødingen B-skole. Tilstede Torstein, Helene, Berit, Øystein, Geir.

 

 

 

Sak 11/10 Referater – bl.a. møte ang. avtaleforhandlinger med Sjømatfestival-ledelsen,
rapport
fra kreative prosessgrupper, utlån av sminke.

              

Torstein leste opp punktene i ny avtale med Sjømatfestivalen. Avtalen er vedlagt referatet og sendt Per Anders Fossem for undertegning.

                       

Torsteins og Helenes grupper har hatt møter med hhv 4 og 2 oppmøtte. Geirs gruppe samles i teatersalen 23.4.

Russerevyen på Sortland har spurt om å få låne noe sminke til vårens forestilling. Torill S. er ansvarlig for dette.

 

Bank-tilgang er ordnet for styremedlemmer Torstein og Odd.

 

 

 

Sak 12/10 SJØMATKABARETEN 2010
a) Gjennomgang av stoff , b) aktuelle deltakere, c) øvelsesplan fra ultimo april fram til generalprøve/premiere 10.juni, d) musikk, e) danseinnslag, f) rigging av scene/lyd/lys

 

a)   Torstein har fire-fem numre og regner med å lage et par viser til. Helene har levert et par dikt.

      Helene skriver ei vise. 25. april bør materialet være på plass.

 

b)   Forfatterne gis fullmakter til å plukke egnede kandidater og forsøker å få med noen nye / lite   
      brukte. Vi fokuserer desto sterkere på at ”alle skal med” på neste års revy eller teaterstykke.

 

c)   Torstein lager forslag til øvingsplan for Sjømatfestivalen på bakgrunn av inmeldte og
      utsjekkede fridager hos de involverte.

 

d)   Torstein ønsker noe sprekere lydbilde, f.eks. med tangenter i tillegg til fjorårets besetning.
      Torstein setter i verk tiltak for å hente inn Vidar Nilsen.

 

f)    Helene kontakter datter Kristine om hun og veninner vil stille som dansere. Susanne Pettersen
       kontaktes mtp koreografi bl.a av curlingdans og ei helg med instruksjon av denne. Det er
       anledning til å følge seansen for andre teaterlagsmedlemmer.

 
e)  Torstein tar et møte med Jon Alvin og Odd mtp at scene, kulisser m.v. er klart rigget i god tid
      på spilledagen.

 

 

Sak 13/10 Handlingsplanen – hvordan ligger vi an i forhold til delmålene ? Er det behov for justeringer? Utarbeiding av budsjett.

 

Torstein er forestillingsansvarlig for Sjømatfestivalen.

Teatersalen skal være ferdig malt males innen 1.juli.

Berit & co drar til Dverberg denne uka med oppdrag å finne bl.a. fargerike stoffer.

Aktiviteter for barn og unge starter opp etter skoleferien.

Torstein legger frem forslag til budsjett til neste styremøte.

 

Eventuelt.  

Geir tilbyr seg å ta regi & instruksjon-ansvar for revy medio mars 2011.
Nytt styremøte settes til mandag 4.mai hos Helene 20:00.

 

 

Ref. Geir Ellingsen