Styremøtenotaterfebr11

Møtet hos Torstein fra kl. 19.00 – 21.15 Til stede: Berit, Karen-Anne, Øistein, Odd og Torstein

 

S A K L I S T E

Sak 37-11 INFO/REFERATER

a)      Avviklet kurs i lyssetting og regi med Klaus Løkholm Bergli. 15. og 16. januar. Deltakere: Odd, Karen-Anne, Helene. Torstein. Har sendt tilbakemelding til HATS og sagt at vi var fornøyd.

b)      Kursdeltakerne våre på mellomtrinnet fremførte sketsjen ”Vår harmoniske familie” i teatersalen på soldagen for de andre elevene på barneskolen.

c)       Festkomiteen har sendt ut en flott invitasjon i anledning medlemsfesten lørdag 12. februar.

d)      Årsmøteinnkalling sendt ut på e-post 20. januar. Rettet opp feil måned 22. januar. Innkallingen er også lagt ut på vår hjemmeside.

e)      Orienteringsmøte i anledning planlagt revy avviklet på teatersalen 24. januar. Ca 20 møtte.

f)       Kreativt forum(skrivergruppa – Helene, Torstein og Ivar) avsluttet med 19 ferdige nummer.

g)       Klarsignal fra regioninstruktør Søren Franck om instruktørhjelp til ”Når floa kjæm

h)       HATS-årsmøte 2. og 3. april i Hammerfest. Lagene betaler reise.

 

       Vedtak: Referatene tas til orientering.

 

Sak 38-11 ÅRSMØTET 20011 – PLANLEGGING

              Årsmøtet er annonsert (e-post og hjemmeside) En SMS-påminning på søndag 13.februar.

              Styret oppnevner Torstein som dirigent/møteleder og Helene som referent/sekretær.

              Styret vedtok den framlagte årsmelding og det korrigerte rammebudsjett.

              Styret vedtok regnskapet fra kasserer under forutsetning av revisors godkjennelse.

              Styret ønsker innspill fra årsmøte til handlingsplan for 2011.

              Utstyrsliste må oppdateres i løpet av 1. kvartal 2011.

              Ungdomsskoleelevene inviteres til å være til stede på årsmøte.

              Helene har ansvaret for en enkel bevertning.

 

Sak 39-11 LOKALREVYEN ”DET E’KJE TE Å TRU!”

           Øvelsene begynner for alvor på mandag 7. febr. Torstein skal prøve å snekre i hop en

              øvelsesplan.  Ikke alle rollene er besatt. Har problemer med nok voksne aktører.

              Torstein foreslår ei REGI/LYS/LYD-gruppe (Odd, John, Karen-Anne og Torstein) og ei

              KOSTYME/SMINKE-gruppe (Berit, Torild, Anne- Beth, Wenche) Torstein trykker opp manus

              og rollefordelingen til gruppenes medlemmer. Forestillingen videofilmes. Britt Helen?

              Jan Martin tar ansvaret for markedsføring og PR. Billettpris blir kr. 200 for lokalrevyen.

              En rabattert billett pr deltaker. Pris: kr. 150 (25%)

              Forestillingene fredag og lørdag begynner kl 19.30. 15. minutters pause mellom aktene.

 

Sak 40-11 INNKJØP AV DANSEMATTER/BELEGG TIL SCENEGOLV

              Styret drøftet saken, og mente at vi burde forhøre oss om et alternativt mørkt, matt belegg                  

              hos Bjørn Zakariassen. Karen-Anne undersøker dette i morgen. Dersom det ikke er et

              tilfredsstillende belegg som kan leveres innen rimelig tid, bestilles 40 m2 dansematter hos

              Lyd og Lys Norge i Harstad. Vi bør absolutt ha et mørkt golv til revyen i mars – ikke minst for

              lyssetting/scenografi. 40 m2 dansematter vil komme på ca. 12 000 ekskl. frakt.

              Det haster likevel med å få tatt en avgjørelse med det aller første.

          

 

            Lødingen 0202.11                                                                          Torstein Aa.Nilsen