REFERAT FRA STYREMØTE I LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG

Møtet ble avviklet 22.03.11 fra kl. 19.00 – 21.00 hos Torstein

Til stede: Helene B. Rokkan, John Alvin Olsen, Odd Myrlund, Øistein Ingebrigtsen, Torstein Aa. Nilsen og Karen-Anne Baartvedt.

Sak 1 – 011 INFORMASJON/REFERATER

a)Tilbakemelding til HATS etter kursene med Klaus L. Bergli. Svar fra HATS.                                                                                                         

b) Invitasjon til årsmøte i HATS i Hammerfest 2. og 3. april. LRTL sender ingen deltakere.

c)Fra Folkekulturforbundet: Utbetaling av tilskudd til kurset: ”Ungdom i rampelyset”.

d)Invitasjon til NM i revy på Høylandet 6. – 7. juli. Ingen deltakelse fra LRTL.

e) Prosjektet ”Hva skal vi gjøre i dag?” Skriv fra prosjektgruppa på Lødingen sykehjem.

f) Invitasjon i NNM og kurs oi teatersport. Harstad 2. og 3. april.

 

Sak 2 – 011 OPPSUMMERING AV ”DET LOKALE VANVIDD”

Torstein la fram ei liste over +’er og  ’er, og styremedlemmene kom med tilføyelser underveis.. Revyen ble avviklet til fastsatt tid. Positivt at flere skribenter deltok. Aldri hatt så mange unge med på en revy! Ellers var dette en middels bra revy, uten de helt store høydepunktene.  Rundt 65 000 i billettinntekter. Ca 335 betalende. Ikke full  effekt av generalprøven på tirsdag siden numrene ikke kom i rekkefølge. (Småjentene!) Ny generalprøve før forestillingen på fredag var OK, men kanskje ble aktørene litt slitne til forestillinga.

Torstein bør ikke ha roller på scenen, når han har regi/instruksjon. Vanskelig å få til gode øvelses-planer med så mange aktører i vaktturnuser. Eller kan rekvisittene gjøres ferdig litt tidligere, pressemeldinger gå ut ca. 14 dager før forestillingen, og tekstene læres fortsatt for sent av en del aktører.  Det nye golvbelegget fungerte veldig bra. Premierefesten var trivelig. Oppryddingen søndag gikk også greit. Det ble også ytret ønske om noe sosialt (kopp kaffe) etter øvelsene.i                                   

 

Sak 3 – 011 AVGJØRELSE OM OPPFØRING AV  ”NÅR FLOA KJÆM”

Det forelå 3 muligheter. Å spille forestillingen utendørs som planlagt, spille den innendørs, eller utsette den til neste sommer. Problemet er at vi må erstatte en del skuespillere som er flyttet, – eller som har reservert seg fra å delta i år. I tillegg ble scenen på Hjertholmen tatt av stormen for et par uker siden og kastet 20 m av gårde og ligger nå opp ned. Og nå er det bare vel 2 måneder til 7. og 8. juni.

Styret mente imidlertid at vi måtte prøve å få realisert prosjektet på Hjertholmen til  fastsatt tid og at Torstein måtte ta kontakt med  et par personer som var med sist. Det ble imidlertid negativ respons.

I ettertid kan nevnes at Vidar Nilsen kunne tenke seg rollen som rallaren Oscar. Dette etter  initiativ fra Øystein. Det jobbes fortsatt med å få besatt de øvrige rollene, og det bør være klart til helga. Tenker på et møte søndags kveld kl. 19.00.

 

Under eventuelt la John Alvin fram ei ganske oppdatert medlemsliste. Karen Anne forhørte seg om nattsafeproblematikken.  Odd mente at dette kunne han håndtere. Videre var det snakk om reinhold av scenerommet og tepper. Karen-Anne snakker med  kultursjefen.

Det ble nevnt at 3 av våre medlemmer har ”rund” dag i år og skal i den anledning ha en liten oppmerksomhet fra LRTL.

 

Torstein Aa. Nilsen  

 

 

 

Det var