NOTATER FRA STYREMØTET I LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG

13.09.11 hos Torstein. Til stede: Karen-Anne, Helene, John Alvin, Odd, Øystein og Torstein.

Sak 10/011 INFO OG REFERATER

a) Odd har sendt inn krav gjennom HATS om momskompensasjon for innkjøpt utstyr i 2010.

b) Berit har fått tilbud fra skolekorpset om å overta gamle uniformer. Vi takker ja til 4 stk.

c) Torstein har sendt brev til Lødingen båtforening  der vi tilbyr båtforeningen vederlagsfritt

    disposisjonsretten og ansvaret for sceneplatt og sittetribune mot at teaterlaget kan benytte

    fasilitetene gratis til eventuelle senere  utendørsforestillinger.

    Vi må ta ned fyrtårnet da dette kan bli tatt av uvær. Torstein snakker med Arild.

 

Sak 11/011 OPPSUMMERING/EVALUERING AV ”NÅR FLOA KJÆM”

Stormen som raserte sceneplatten i vår, sprengte budsjettet og materialkostnadene gjorde at forestillingene gikk med et mindre underskudd.

Det ble også problemer med at enkelte aktører trakk seg underveis. Lærdomen må være at vi ikke går i gang med ei større oppsetting uten at vi har en slags forhåndsgaranti for at alle medvirkende er med å fullføre prosjektet. Selve produksjonsprosessen ble styrket med produksjonsassistent og rekvisitør, men informasjonen til alle involverte parter kan fortsatt bli bedre. Noen av skuespillerne var sporty nok til å ta ansvaret for to roller. Flott! Assistansen fra regioninstruktør Søren Frank ga skuespillet et løft. Alle aktørene gjorde en glimrende innsats! Markedsføringen var også god.

Utsettelsen av fremføringen til etter Sjømatfestivalen bidro til bra vær, men kanskje færre tilskuere enn forventet. (140 betalende). 

 

Sak  12/011 AKTIVITETER I HØSTHALVÅRET 2011

Vi  forsøker å sette opp en liten formiddagskabaret med et begrenset antall aktører – for eksempel på rådhussalen – eventuelt et annet lokale. Tidspunkt settes til slutten av november. Vi prøver fortsatt å ha med noen unge skuespillere. Torstein forhører seg om hvilke lørdager som ikke er opptatt.

 

Sak 13/011 KURSVIRKSOMHET

Styret ble enige om et kursfritt høsthalvår, men at vi vil komme sterkere igjen i vårhalvåret. Produksjonsledelse ble foreslått som et aktuelt tilbud.  Skuespillerteknikk særlig for våre unge aktører kan også være et alternativ. Torstein gir beskjed til HATS.

 

Sak 14/011 FORBEREDE MEDLEMSMØTE

Dato settes til tirsdag 20. september kl. 18.30 i kantina på videreg skole. Odd undersøker om den er ledig.  Torstein orienterer litt om det som har skjedd og det som skal skje. Odd prøver å få til noe visuelt fra revy og utendørsforestillingen. Karen-Anne og Helene tar seg av innkjøp til en enkel servering. Torstein innkaller.

 

Sak 15/011 OPPNEVNING AV JUBILEUMSKOMITE

LRTL fyller 30 år i februar 2012. Dette mener styret bør markeres med en fest. I den anledning oppnevner styret en jubileumskomite bestående av Øystein (fra styret), Berit og Anne-Beth. Den økonomiske ramma blir på kr. 10 000 til leie av lokale og til mat. De voksne må regne med en liten egenandel.  Ellers er det opp til komiteen å avgjøre om det skal være noen underholdningsinnslag.

Det kan bli aktuelt med utdeling av æresmedlemskap til trofaste ”slitere”.

 

Sak 16/011 INNKJØP

Odd, John Alvin og Torild tar kontakt med lagets leder før eventuelle innkjøp skal foretas.

 

 

 

 

Sak 17/011 ÅREMÅLSDAGER I OKTOBER

Torild og Wenche fyller runde år. Styret foretar innkjøp av gaver i tråd med lagets statutter.

 

Sak 18/011 OPPUSSING AV TEATERSALEN

Under eventuelt ble det foreslått at arbeidet med oppussing av teatersalen må komme i gang i høst.

Det gjelder maling av scenerommet, rengjøring av scenetepper, sying av forteppe og arbeidet med et låsbart rom oppe på galleriet der man kan styrer lyd og lys til forestillingene. Det blir tilsatt ny rektor på barneskolen, og Karen-Anne tar kontakt for å få klarsignal til oppstart av arbeidet.

Det vil være naturlig at Odd og John Alvin er ansvarlig for å organisere og tilrettelegge selve oppussingsprosjektet.

 

Lødingen 14.09.11

 

 

Torstein Aa. Nilsen