Medlemsmøte i Lødingen Revy- og Teaterlag 26. mars 2012

Tilstede: Odd Myrlund, Torild Sareussen, John Alvin Olsen, Øistein Ingebrigtsen, Helle B. Torkildsen, Heidi B. Torkildsen, Sondre Hanssen, Torstein Aa. Nilsen, Karen-Anne Baartvedt, Ranveig Petterson, Merethe Berg, Wenche Bakke, Vårhild Hoholm og Yngve Nyheim (= 14 personer)

Meldt frafall: Øyvind Pedersen og Arild Martinsen

Sted: Lødingen videregående skole

 

Det ble i styremøte 14. mars (sak 03/12) bestemt at teaterlagets medlemmer innkalles til medlemsmøte mandag 26. mars kl. 19 i kantina på Lødingen videregående skole. Her ønsket vi innspill vedr. forestillingen under Sjømatfestivalen og planer videre i jubileumsåret.

 

Medlemsmøte kom med følgende innspill:

·         For jubileumsåret foreslås det forestilling under sjømatfestivalen og jubileumsforestilling i teatersalen til høsten. Det er også kommet forslag om en barneforestilling. Dette får vi ta stilling til senere om vi makter. Frithjof skal hjelpe ungdomsskolen med en forestilling til høsten.

·         Sjømatfestivalen:

o   Leder Torild tar kontakt med Frithjof Nordnes for å avtale snarlig møte med styret om eventuelt regiansvar for forestillingen under sjømatfestivalen torsdag 7. juni.

o    Hvis det skulle bli nødvendig kan Torstein, Karen-Anne og Yngve møtes å velge ut nummer fra arkivet og det kan nedsettes en kreativ gruppe til å skrive nye innslag. Sondre har så langt sagt seg villig til å være med her.

o   John Alvin påtar seg ansvaret å kontakte musikere

o   Noen må påta seg produsentansvar

o   Wenche, Vårhild, Sondre, Helle, Heidi, Øistein, Ranveig (enkle roller) og Yngve sa seg villige til å delta på scenen

o   Karen-A. tar kontakt med Vestbygda for å høre om noen herfra kan være med i og evt. bidra til forestillingen.

·         Torstein oppfordret medlemmene om å grave i «kriker og kråker» etter bortgjemte skatter til arkivet som han og Karen-Anne er i ferd med å bygge opp. Gamle manus, plakater, opplysninger om hvem som deltok i forestillinger, kritikker, avisartikler, m.m. Alt mottas med takk!

·         Styret mottok epost fra Karen-Anne Baartvedt 23.03.12 ang. avduking av minnesmerke over Daniel Hægstad under Kystkulturdagan i Vestbygda 19-22. juli. Avdukinga vil skje på Voje enten lørdag 21. eller søndag 22. juli. Kan vi bidra med noe her? Saken ble luftet under medlemsmøte. Torstein kan kanskje skrive noe til dette arrangementet, men vanskelig å finne noen til å framføre noe i fellesferien. Ønsker heller å bidra med noe senere, kanskje en dramatisering av «Brudemarsj fra Lødingen»?

Lødingen 26.03.12                                                                            Yngve Nyheim