Styremøte i Lødingen Revy- og Teaterlag 26. mars 2012

Tilstede: Odd Myrlund, Torild Sareussen, John Alvin Olsen, Øistein Ingebrigtsen og Yngve Nyheim

Frafall: Helle B. Torkildsen

Sted: Lødingen videregående skole

 

Sak 04/12: Facebook

Øistein har opprettet gruppe for LRTL på facebook.

 

Sak 05/12: Årsmøte i HATS

Lørdag 21. april avholdes årsmøte i HATS i Svolvær. LRTL har ut fra medlemstallet tre stemmer under årsmøtet. De i styret (inkl. vara) som kan være med, får tilbud om å dra. Påmelding til Odd i løpet av uka.

 

Sak 06/12: Daniel Hægstad minnesmerke

Styret mottok epost fra Karen-Anne Baartvedt 23.03.12 ang. avduking av minnesmerke over Daniel Hægstad under Kystkulturdagan i Vestbygda 19-22. juli. Avdukinga vil skje på Voje enten lørdag 21. eller søndag 22. juli. Kan vi bidra med noe her? Saken luftes under medlemsmøte.

 

 

Lødingen 26.03.12

Yngve Nyheim