Styremøte i Lødingen Revy- og Teaterlag 15. april 2012

Tilstede: Torild Sareussen, John Alvin Olsen, Øistein Ingebrigtsen og Yngve Nyheim

Frafall: Helle B. Torkildsen og Odd Myrlund

Sted: Hjemme hos Torild

 

Sak 02/12: Forestilling under Sjømatfestivalen

Fredag var det kreativt møte i teatersalen. Tilstede var Fridtjof, Rakel M, Geir E, Torild og Yngve. Møtet ble svært kreativt, og vi har materiale nok til sjømatrevyen og mere til. Yngve kaller inn til medlemsmøte i kantina på videregående skole kl. 19 førstkommende tirsdag. Her vil det bli informasjon om hva vi har funnet, og vi får forhåpentligvis en oversikt over hvem som kan være med, både på og bak scenen.

Det er også laget en foreløpig oversikt over ansvarsfordelinga til revyen. Yngve er revysjef, dvs. kontaktperson og skal ha oversikt og kalle inn til øvelser. Fridtjof og Geir er ansvarlige for det kunstneriske. Se ellers vedlagt oversikt.

 

 

Sak 05/12: Årsmøte i HATS

Lørdag 21. april avholdes årsmøte i HATS i Svolvær. LRTL har ut fra medlemstallet tre stemmer under årsmøtet. Torild, Øistein og Odd m/frue drar.

 

 

 

Lødingen 15.04.12

Yngve Nyheim