Styremøte i Lødingen Revy- og Teaterlag 14. mars 2012

Tilstede: Odd Myrlund, Torild Sareussen, John Alvin Olsen, Øistein Ingebrigtsen og Yngve Nyheim

Sted: Lødingen videregående skole

 

Sak 01/12: Konstituering

Dette er første styremøte etter årsmøtet, og styret konstituerte seg på følgende vis:

 

Nyvalgt leder: Torild Sareussen

Nyvalgt sekretær: Yngve Nyheim

Kasserer: Odd Myrlund

Styremedlem: John A. Olsen

Styremedlem: Øistein Ingebrigtsen

Styremedlem: Helle Bakke Torkildsen

 

Sak 02/12: Forestilling under Sjømatfestivalen

Odd og John Alvin har vært i kontakt med arrangørene av Sjømatfestivalen. Vi ønsker å ha forestilling i teltet torsdag før Sjømathelga. Odd og John har sendt inn forslag til avtale for fordeling av inntekter/utgifter, rigging av scene og brakke til aktørene.

 

Sak 03/12: Medlemsmøte

Medlemmene innkalles til medlemsmøte mandag 26. mars kl. 19 i kantina på Lødingen videregående skole. Her ønsker vi innspill vedr. forestillingen under Sjømatfestivalen og planer videre i jubileumsåret. Det avholdes styremøte en halv time før medlemsmøtet.

 

Sak 04/12: Facebook

LRTL oppretter side på facebook. Øistein ansvarlig.

 

Sak 05/12: Årsmøte i HATS

Lørdag 21. april avholdes årsmøte i HATS i Svolvær. LRTL har ut fra medlemstallet tre stemmer under årsmøtet. De i styret som kan være med, får tilbud om å dra. Påmeldingsfrist er 20. mars.

 

Sak 06/12: Rensing av scenetepper

Saken gjelder vasking av scenetepper, de gule og blå bak i scenerommet, samt gardinene i teatersalen. Torstein Aa. Nilsen har vært i kontakt med kommunen om et spleiselag, men kommunen ønsker ikke å bruke penger på dette.

Karen-Anne Baartvedt har innhentet pris fra Vestbygd vaskeri, og de tar kr 80 pr. lengde (inkl. henting og bringing). Styret vedtok at LRTL tar kostnadene for rensing av sceneteppene og gardiner. Dette gjøres i fm. planlagt oppussing av scenerommet.

 

Lødingen 15.03.12

Yngve Nyheim