Styremøtereferat 27.aug -12

 

Eneste sak : JUBILEUMSFORESTILLING

 

 

Forestillinga er tidfestet til 23/24 november. Det er satt opp grupper for å skaffe/skrive tekster.

Vi tar kontakt med sceneinstruktør Søren Franck  som skal  hjelpe oss med instruksjon.

Vi kaller inn til medlemsmøte for å kartlegge hvem som vil være med på forestillinga. Vi vil også vise film fra forrige forestilling. Medlemsmøte blir  fredag 14/9 kl 19.00.

(Invitasjon til dette kommer som egen mail)

 

 

 

Lødingen 30/8-12

 

For styret

Torild Sareussen