REFERAT FRA STYREMØTE i LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG

Møtet ble avviklet 9. januar 2012 fra kl. 20.00 hos Torstein

Til stede: Odd Myrlund,  John Alvin Olsen, Karen-Anne Baartvedt og Torstein Aa. Nilsen.

Helene og Øistein hadde meldt forfall.

 

Sak 18-11/12 REFERATER/INFO

a)Til det innkalte styremøtet 16.11.11 møtte bare tre av styret. Det ble derfor et rent arbeidsmøte med planlegging av kabareten primo desember.

b) John Alvin og Torstein hadde møte med rektor Beth Jensen om oppussing av scenerommet og et eget avlukke oppe på galleriet for lyd- og lyskjøring. Rektor var svært positiv overfor våre planer.

 

Sak 19-11/12 OPPSUMMERING AV ADVENTSKABARETEN

Målsettingen med forestillingen var a) aktivisere våre yngste aktører, b)presentere et trivelig og rimelig arrangement for publikum med servering på billetten, c) skaffe litt inntekter til laget siden ”Floa” gikk i minus (p.g.a. opprustingen av scenen etter stormen).

Den alminnelige oppfatning var vel at forestillingen var OK, og at aktørene gjorde en respektabel jobb – det gjelder også våre unge medvirkende. P.g.a. av ulike omstendigheter ble det for få øvelser både for aktørene og kabaretbandet. Men alle ”løftet seg” under selve forestillingen.

Ellers blir det en god del arbeid – særlig for Odd og John Alvin som må transportere mye utstyr opp og ned fra lageret og idrettshallen + opp- og nedrigging. Her kan noen flere (også aktørene) være med på ryddingen.

Jentene på kjøkkenet og de som stod for kakene skal ha all ære av innsatsen sin. Folk virket svært godt fornøyd med et bugnende kakebord som man kunne forsyne seg av – uten å betale ekstra!

Overskuddet på forestillingen vil vel være på rundt kr 8000 når alle regningene er kommet inn.

 

Sak 20-11/12 PRODUSJONSLEDERENS ROLLE

Torstein deltok først i november på et produksjonslederkurs i  HATS-regi. Kurset traff kanskje ikke helt for et amatørteaterlag, men likevel var det en god del tips som også vi kunne dra nytte av. Torstein hadde laget et skriftlig sammendrag av de viktigste momentene fra kurset. Disse ble delt ut til styremedlemmene og diskutert.

 

Sak 21-11/12 HVORDAN ORGANISERER VI ARBEIDET I TEATERSALEN?

Odd og John Alvin er prosjektledere. Selv om rektor på barneskolen (som er utleieansvarlig) er positiv og har gitt klarsignal for å gå i gang, ønsker styret at det blir gjort en skriftlig avtale med kommunen – før arbeidet settes i gang. Bortsett fra forteppet bør de øvrige teppene i salen støvsuges og vaskes. Men når det gjelder vasking, vil ikke teaterlaget bære utgiftene alene. Også vegger og tak må vaskes før maling starter opp. Karen-Anne forhører seg med vaskeriet i Vestbygd – eventuelt andre vaskerier om pris. Odd og John Alvin setter opp punkter som skal inngå i den skriftlige avtalen med kommunen. Men nå haster det med å komme i gang og lage en arbeidsplan.

 

 

Sak 22-11/12 KOREOGRAFIKURS

Det kan være viktig for oss å ha litt mer kompetanse på dans og koreografi. Torstein traff en fyr på produksjonslederkurset i Tromsø som heter Sigurd Heide og er utdannet koreograf.

Som mål for et slikt kurs i dans eller koreografiverksted ”vil deltakerne tilegne seg kreative verktøy for praktisk løsninger rundt sang/musikk og koreografi på scenen.”

Lødingen revy- og teaterlag kan også påta seg vertskapet for et slikt verksted. Vi må sondere interessen blant medlemmene – vi bør i alle fall ha 3-4 voksne medlemmer fra oss, dersom vi arrangerer verkstedet i Lødingen. Kanskje bør vi trekke inn noen fra Vestbygda også i f. m Daniel Hægstad markeringer fremover. Torstein tar en prat med HATS om eventuelt koreografiverksted på Lødingen.

 

Sak 23-11/12  FORSLAG TIL FORESTILLINGER 2012

Torstein mente at det måtte være på sin plass med en jubileumsrevy nå i 2012. Revyen tenkes i to akter der numrene i 1. akt plukkes fra revyer/kabareter fra tidligere forestillinger. Mens 2. akt består av nyskrevne tekster om aktuelle begivenheter fra i ”dagens Lødingen.”

Siden det i 2012 er 100 år siden Torbjørn Egner ble født, kunne det være greit med ei oppsetning av f.eks. ”Folk og røvere i Kardemommeby” eller et annet stykke av denne forfatteren. Da fikk vi også trukket inn noen av våre aller yngste medlemmer.

Det kom ingen andre innspill, men styret tar gjerne i mot forslag fra medlemmene.

 

Sak 24-11/12 FASTSETTING AV ÅRSMØTEDATO

Styret ble enige om at årsmøtet for Lødingen revy- og teaterlag legges til

MANDAG 13. FEBRUAR KL. 19.30. Torstein varsler valgkomiteen.

 

Ps: For siste gang gjør vi oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten sin før årsmøtet i neste måned, kan delta på årsmøtet med stemmerett og vil bli invitert på teaterlagets jubileumsfest 24. februar. Sjekk om dere står på lista over betalte medlemmer på vår hjemmeside www.lrtl.no

Teaterlagets konto er: 4618 30 34480

 

Lødingen 10.01.12

 

Torstein Aa. Nilsen