Styremøte i Lødingen Revy- og Teaterlag 12. juni 2012

Tilstede: Torild Sareussen, John Alvin Olsen, Øistein Ingebrigtsen, Helle B. Torkildsen, Odd Myrlund og Yngve Nyheim

Sted: Hjemme hos Yngve

 

Sak 02/12: Forestilling under Sjømatfestivalen

Evaluering av forestillingen:

·         God lyd, aktørene brukte mikrofonene godt

·         Varmen må være på i teltet. Folk klaget på at det var kaldt.

·         Viktig å kunne bruke tirsdager som øvingsdag + øvingshelger

·         Passe på at helgeøving ikke kolliderer med andre friv. org. øvelser

·         Kreativt forum starte 4-5 mnd før forestilling

·         Tenke over hvem skal være med tanke på alder

·         Viktig med ansvarsfordeling

·         Viktig å få ut informasjon

·         God erfaring å være to revyansvarlige – Fungerte veldig godt.

·         Bør være én hovedansvarlig for regi

·         God markedsføring, men tenk nettsider og utenombygds. Godt mottatt i bygda

·         Ta ned plakatene etterpå

·         Flott med ordnet lunsj under øvingshelgene

·         Møte med alle ansvarlige for oppdatering – hver øvelse

·         Musikk – vi leide inn to musikere denne gang, men vil forsøke å bruke amatører så lenge det lar seg gjøre.

·         Utgifter rundt 20 000 på forestillinga – vel høyt denne gangen

·         Lyd og lys flott! Tobias vil vi gjerne låne flere ganger

·         I år hadde vi flere folk i kostyme/sminke – flott jobb!

·         Rekvisita/kulisser – flott jobb – kan godt være flere her og!

·         Viktig med sufflør – fungerte veldig bra!

·         Godt med 2 billettansvarlige – greit å være to ved opptelling

·         505 + 24 (rabatterte) billetter solgte – til sammen 78 150 kr

·         Neste gang tar vi mer enn 150 kr billetten (Musikken tok 250)

·         Flott å kunne låne rom på helsestasjonen – takk til Odd som ordnet dette!

·         Gå rett i ryddinga etter forestilling – ellers blir det svært sent og mye å gjøre for staben

 

Tusen takk til hele gjengen for fantastisk innsats. Takk til Fridtjof og Geir for å ta regien slik at vi fikk en sjømatfestival også i år!

Vi tar en medlemssamling hvor vi kan møtes til sosialt samvær og se filmen fra forestillinga tidlig etter sommerferien. Kostymer bør ha en liten dugnad på lageret ganske snart.

Sak 06/12: Rensing av scenetepper og gardiner

Teppene sendes til rens til høsten. De bør pakkes ned i sekker for ikke å bli så støvete. Hvis ikke kommunen renser gardinene i teatersalen, sender vi dem selv til rens.

 

Sak 08/12: Forestilling til høsten

Vi ønsker å kjøre en jubileumsforestilling til høsten. Viktig her at vi bruker erfaringene nevnt over. Vi har også et ønske om å kjøre ei ungdomsforestilling med plukk fra Torbjørn Egner. Her tenker vi to arbeidsgrupper som jobber parallelt. Hvis det ikke lar seg gjøre prioriterer vi jubileumsforestillinga. Kan vi ha noe under Lødingendagene? 10. klasse skal også ha en ungdomsforestilling til høsten, så vi får se hva det blir tid og mannskap til.

 

Sak 09/12: En Midtsommernatts drøm

Geir har tatt kontakt med styret med tanke på å sette opp Shakespeares forestilling «En Midtsommernatts drøm». Manus er omskrevet til nordnorsk av Ragnar Olsen. Styret ønsker at vi setter denne opp i løpet av 2013.

 

Sak 10/12: Kurs for medlemmene

Vi vil over sommeren invitere medlemmene til kurs. Hva og når kommer vi tilbake til når ting er mer avklart.

 

Sak 11/12: Nordnorsk Revyfestival på Ørnes

Hvis noen av teaterlagets medlemmer ønsker å reise på Nordnorsk revyfestival på Ørnes 5.-7. juli, kan de søke styret om støtte til dette. (http://www.nordnorskrevyfestival.com/)

 

 

Lødingen 12.06.12

Yngve Nyheim

Sekretær LRTL