Styremøte i Lødingen Revy- og Teaterlag 19.desember 2012

Tilstede: Torild Sareussen, John Alvin Olsen, Øistein Ingebrigtsen, Helle B. Torkildsen, Fridtjof Nordnes og Yngve Nyheim

Frafall: Odd Myrlund og Geir Ellingsen

Sted: Hjemme hos Yngve

 

Sak 12 /12: Jubileumsrevy

Jubileumsrevyen er utsatt til 16. februar. Håper flere har mulighet å «trø til» også utenfor scena. Vi mangler rett og slett folk.

 

Sak 13 /12: Sjømatrevy 2013

LRTL har fått brev fra Sjømatfestivalen med spørsmål om vi ønsker å stille med sjømatrevy også til sommeren. Svarfrist er 1. desember. Styrtet hadde i så henseende innbedt Fridtjof og Geir til styremøte for å høre om de kan stille med instruksjon. Geir kunne dessverre ikke møte. Fridtjof kan instruere, såfremt hans oppgaver begrenser seg til instruksjon. Yngve og Øistein har sagt ja til å være med i den kreative prosessen, og John Alvin mener lyd og lys også kan stille. Med bakgrunn i dette kommer styret til å si ja til å sette opp sjømatrevy også denne gangen. Mer informasjon om dette vil vi komme tilbake til. Men de som har lyst å være mannskap og vet de har tid å være med, må gjerne melde inn til styret.

 

Sak 14/12: Oppussing av pauserom under teatersalen

LRTL har fått forespørsel fra Musikkforeninga om vi kan være med på en dugnad i pauserommet nedenfor teatersalen. Styret ble enige om stille seg positive til dette.

 

Husk å følge med på LRTL til sin hjemmeside (www.lrtl.no) og på Fjesboka!

 

 

Lødingen 19.11.12

Yngve Nyheim

Sekretær LRTL