Medlemsmøte om Sjømatrevy 2013

Teatersalen 19. mars 2013

Tilstede: Olav Kyrre, Øistein, Berit, Torild, Karen Anne, Raymond, Dagmar, Sissel, Geir, Torstein, Odd, Helene og Yngve

Med 12 mot 1 stemme ble det avgjort at vi skal forsøke oss på Sjømatrevy torsdag 13. juni d.å.

Følgende mannskap stiller:

Skuespillere:                                    

1.       Øistein

2.       Arild

3.       Dagmar

4.       Raymond

5.       Sissel

6.       Merethe

7.       Helene

8.       Frid

9.       Vårhild

10.   Rachel

Sangere:             Olav Kyrre, Helene og Yngve

Musikere:           Olav Kyrre

Tekstforfattere:                              Torstein, Helene, Olav Kyrre, Øistein?, Dagmar? og Yngve

Lyd og lys:           John Alvin og Odd

Bak scena:          Torild, Berit, Yngve, Merethe?

Gjesteartist:      Thomas L ?

 

Det blir arrangert kreativt møte første helga etter påske, dvs. første helga i april. Innkallelse kommer.

 

Lødingen 19.03.13

Yngve Nyheim

Sekretær LRTL