Styremøte i Lødingen revy- og teaterlag 17.01.13

 

Tilstede: Helle, Øistein, Odd, John Alvin og Yngve

Meldt frafall: Toril og Arild (vara)

 

Sak: Utsettelse eller avlyse Jubileumsrevyen

På grunn av frafall fra opprinnelig revydato den 16. februar måtte styret ta stilling til om revyen skulle utsettes eller avlyses. Det ble besluttet å utsette Jubileumsrevyen med 2 uker til lørdag 2. mars. Dette er en dato alle i styret, samt Torstein og Vidar Nilsen kan være med. Det innkalles til allmøte for revyens deltakere kl 18 tirsdag 22. juni for å se om det lar seg gjøre.

Hvis vi ikke får det til, blir vi nødt til å avlyse Jubileumsrevyen og heller se om vi kan gjøre nytte av de nye numrene i sjømatrevyen.

 

Sak 2: Forespørsel om forestilling i forbindelse med Vesterålen matfestival

LRTL har fått forespørsel fra Marte Hoholm i styret i Vesterålen matfestival om å sette opp en eller flere forestillinger i Lødingen og/eller andre steder i Vesterålen under matfestivalen 23-31. august.

Saken utsettes til neste styremøte.

 

Lødingen 17.01.13

 

 

Yngve Nyheim

Sekretær LRTL