Styremøte i Lødingen Revy- og Teaterlag 04. mars 2013

Tilstede: Torild Sareussen, John Alvin Olsen, Helle B. Torkildsen, Odd Myrlund, Øistein Ingebrigtsen og Yngve Nyheim

Sted: Kantina Lødingen videregående skole

 

Sak 12 /12: Jubileumsrevy

Jubileumsrevyen ble avholdt i Teatersalen lørdag 2. mars med over 200 tilskuere. Gode tilbakemeldinger.

 

Sak 01 /13: Ungdomsforestilling

Ønske om ei ungdomsforestilling siden vi har så mange aktive ungdommer. Viderebringer ønske til nytt styre.

 

Sak 02 /13: Nytt miksebord

Ønske om nytt miksebord – flertall for å investere i dette. Utgift ca 20-30 000 kr. Lagt inn i budsjettforslaget.

 

Sak 03 /13: Deltakelse under Vesterålen matfestival

LRTL har fått forespørsel fra Marte Sørbø Hoholm om deltakelse på Vesterålen matfestival 23.-31. august. Temaet i år er Tradisjonsmat fra Vesterålen. De kunne godt tenkt seg ei lita teaterforestilling om dette temaet fra oss, enten satt opp i Lødingen og/eller andre steder i Vesterålen.

Styret vet ikke om laget makter dette så nært etter sommerferien, men hvis noen i laget ønsker å ta tak i dette, vil de få styrets støtte.

 

Sak 04 /13: Årsmøte 04. mars 2013

Gjennomgang av papirene til årsmøte:

Årsberetning av Torild ok med 2 rettelser.

Budsjettforslag fra Odd på kr 88 800 i inntekter og kr 88 000 utgifter.

Regnskap 2012: Pr. 31/1 kr 45 000 – pr. 31/12 kr 72 000. På bok kr 168 000,-. I overkant av kr 12 000 i overskudd. Kr 50 000 fra driftskontoen ble overført til sparekontoen.

Antall medlemmer nå er 29 voksne og 13 ungdommer, totalt 42.

 

 

Husk å følge med på LRTL til sin hjemmeside (www.lrtl.no) og på Fjesboka!

 

 

Lødingen 04.03.13

Yngve Nyheim

Sekretær LRTL