Styremøte i Lødingen Revy- og Teaterlag 12. mars 2013

Tilstede: Torild Sareussen, Odd Myrlund, Geir Ellingsen og Yngve Nyheim

Sted: Hjemme hos Yngve

Frafall: Øistein Ingebrigtsen og Celine Krey-Pedersen.

 

Sak 05 /13: Sjømatrevy

Vi ønsker å bruke voksne skuespillere, helst erfarne. Har vi nok skuespillere, har vi noe å framføre? Det er lite tid igjen til Sjømatrevyen.  Vi trenger å vite hvem som kan være med.

Torild sender ut en mail til lagets voksne medlemmer om møte i Teatersalen tirsdag 19. mars kl. 19. Tema: Info, oppgavefordeling og idemyldring.

 

Sak 03 /13: Deltakelse under Vesterålen matfestival

Angående forespørsel fra Marte Sørbø Hoholm om deltakelse på Vesterålen matfestival 23.-31. august. Styret velger å takke nei til deltakelse. Vi har ikke kapasitet.

 

Sak 06/13: Årsmøte i HATS

Årsmøtet i HATS er i Tromsø helga 26-27. april. Ingen tilstede på møtet har mulighet til å delta, men hvis andre fra laget ønsker å dra, gi beskjed til styret snarest.

 

 

Husk å følge med på LRTL til sin hjemmeside (www.lrtl.no) og på Fjesboka!

 

 

Lødingen 12.03.13

Yngve Nyheim

Sekretær LRTL