Årsmøte i LRTL 3. mars 2014

 

Sted: Kantina Lødingen videregående skole

Tilstede: Torild Sareussen, Odd Myrlund, Øyvind Pedersen, Geir Ellingsen, Wenche Bakke, Torstein Aa. Nilsen, Øistein Ingebrigtsen, John Alvin Olsen, Regine Høgås Hay, Camilla Larsen, Merethe Berg , Sissel Olsen, Mariann Stensland, Arne-Sigurd Fagerli, Vårhild Hoholm, Rakel Sommernes, Fridtjof Nordnes, Magne Haslevang, Arild Martinsen og Yngve Nyheim

Sak1:     Sakslista ble godkjent betinget at de 2 ekstra sakene på eventuelt flyttes til  et medlemsmøte som avholdes direkte etter at årsmøte er avsluttet. Enig om at eventuelt ikke skal være et punkt på sakslista under årsmøter.

Sak 2:    Torild valgt til møteleder, Yngve valgt til møtereferent, underskrift  av referat: John Alvin og Mariann

Sak 3:    Sekretær leste årsberetning for 2013. Godkjent med følgende endringer: Torild var ikke med og sminket under nisselørdag, Lødingen paradekorps var med under Ramsalt og det skal være med et punkt om arkiveringsarbeidet som Torstein og Karen Anne holder på med.

Sak 4:    Regnskap 2013. Godt resultat. Overskudd kr 63 391, på konto: kr 231 198,-. Spesielt Ramsalt bidro med ca 90 000 kr i overskudd. Lite utgifter til utstyr. Innspill om at vi kan bruke mer penger på kursing. Regnskap godkjent

Sak 5:    Budsjett 2014. Litt slankere på inntektssida da det ikke blir sjømatrevy i 2014. Ekstra utgifter lydutstyr i 2014. Lagt opp med et underskudd på kr 24 400,-. Forslag om å øke posten inntekter forestillinger med 24 400,- for å få budsjettet i balanse. Forslag falt. Budsjett godkjennes med foreslått underskudd, men påføres renteinntekter.

Sak 6:    Valg av styre: Magne fortsetter, Celine fortsetter (1 år), Arild fortsetter (1 år), nye Mariann (2 år) og Vårhild (2 år) for Torild og Yngve. Valgkomiteen Wenche og Sissel fortsetter. Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet. Odd, Geir og Øistein har alle ett år igjen i styret.

 

Lødingen 3. mars 2014

 

 

Yngve Nyheim

Referent

 

Godkjenning av referat:

 

                                                                              John-Alvin Olsen                                            Mariann Stensland