Medlemsmøte Lødingen revy og teaterlag

7 januar 2015 kl 1900

kantina videregående skolen

Til stede: Øistein, Yngve, Rachel, Sissel, Wenche, Torild, Øyvind, Odd, Geir, Tone og Vårhild

 

Sak1:     Sjømatfestivalrevy

Styret til sjømatfestivalen ønsket pris fra oss. De mener 10kr. Pr billett var lite, derfor ønsket de en pris fra oss. Videre må vi synliggjøre utgiftene vi har rundt en revy.

Det ble en del diskusjon rundt det, og vi kom frem til at vi måtte ha ca 60000 kr for ei forestilling.

Sak2:     Fridtjof har sagt seg villig til å instruere oss, og han hadde allerede en del klart.

De som har sagt seg villige til å være med på scenen: Øyvind, Yngve (tekst og et par sanger), Øistein, Tone, Sissel, Arild, Rachel, Geir, Vårhild

                Wenche var litt usikker. Fridtjof har planer for han og Georg. Merete vil bli spurt, og jeg tar kontakt med Thomas Leivseth. Odd hadde flere på sin liste.

                Det ble også diskutert hvem vi skulle spørre ang. musikk: Torbjørn, Adrian, Tor Arne, Christopher Briggs, Bjørn Vestnes, Gjermund Nilsen, Tor Johnny Enebakk, Vidar Nilsen.

Sak3:     Sekretæren vår har reist og flyttet, så Odd ba valgkomiteen finne en ny til årsmøtet.

 

Stedfortreder for sekretæren

Vårhild Hoholm