Medlemsmøte i LRTL etter årsmøtet 3. mars 2014

 

Sted: Kantina Lødingen videregående skole

Tilstede: Torild Sareussen, Odd Myrlund, Øyvind Pedersen, Geir Ellingsen, Wenche Bakke, Torstein Aa. Nilsen, Øistein Ingebrigtsen, John Alvin Olsen, Regine Høgås Hay, Camilla Larsen, Merethe Berg , Sissel Olsen, Mariann Stensland, Arne-Sigurd Fagerli, Vårhild Hoholm, Fridtjof Nordnes, Magne Haslevang, Arild Martinsen og Yngve Nyheim

Sak1:     Odd minner medlemmene om å betale inn medlemskontingent til laget til kontonummer 4618 30 34480. 100 kr voksne/ 50 kr ungdom. Betal gjerne for flere år framover. Oppdatert liste på www.lrtl.no

Sak 2:    For å oppdatere medlemslistene er det viktig at alle sender sin epost-adresse og sitt mobilnummer til post@lrtl.no

Sak 3:    Yngve informerte om forestillingen «Askepott og prins Leonardo av Capers» som valgfag Sal og Scene på ungdomsskola jobber med. Yngve ønsker et samarbeid med teaterlaget om forestillingen og vil komme tilbake med nærmere opplysninger om tidsplan og kjøreplan.  Mariann, Geir og Fridtjof har også satt seg villige til å være behjelpelig i skoletida ved behov.

Sak 4:    Torstein informerte om den planlagte Daniel Hægstad markeringen på Offersøy Feriesenter under Lødingendagene 12. november. Torstein trenger noen skuespillere og vil ta kontakt med teaterlagets medlemmer med forespørsel om opptreden denne kvelden. Øvelsene starter i august.

Sak 5:    Geir informerte om Shakespeare-komedien «En midtsommernattsdrøm». Medlemsmøte ble enig om å prøve å sette opp forestillingen i romjula, kanskje 2. juledag før den store festen. Geir får i oppdrag å markedsføre prosjektet og ta i mot påmelding. Påmeldingsfrist 1. juni. Påmeldingen avgjør om det blir forestilling. Minimum 13 skuespillere. Hvis nok påmeldte, starter øvelsene rett etter sommerferien.

Sak 6:    Fridtjof ønsker en skrivegruppe for revy til neste år. Enige om starte opp etter ferien. Følgende meldte seg: Geir, Øyvind, Fridtjof, Torstein og Øistein (Yngve og Magne er i tenkeboksen). Øistein representerer styret i gruppen. Øyvind ansvarlig for oppstart.

 

Lødingen 3. mars 2014

 

 

Yngve Nyheim

Referent