Styremøte Lødingen revy og teaterlag 21. januar 2014

Tilstede: Øistein, Fridtjof, Toril, Odd, Arild, Geir og Yngve. Gjester: Karen Anne og Torstein

Sak 1: Daniel Hægstad forestilling Lødingendagan 2014

Karen A og Torstein orienterer om planer om Daniel Hægstad i forbindelse med Lødingendagan 2014. To musikere – Brita Falck Leutert og Jurg Leutert - ønsker å lage noe her. Ønsker teaterlaget å bidra? Daniel Hægstad komiteen er også involvert, dvs. Karen A, Berit Martinussen , Bjørn Hegstad og Ottar Larsen.

Vi ble enige om at Torstein blir teaterlagets representant og tar på seg jobben med å lage manus til denne forestillingen.

Sak 2: Besøk av Biskopen

Torstein har skrevet manus og Øistein stiller som Petter Dass på kulturkvelden i kirka onsdag 29. januar i forbindelse med bispevisitasen i Lødingen.

Sak 3: Sjømatfestivalen

Vi forstår at Sjømatfestivalen har fin kontakt bl.a. med Fritjof mtp lygarkveld torsdagen under festivalen og planlegger derfor ikke med noen innsats fra LRTL da, men gleder oss heftig og begsietyret til en herlig torsdagskveld.

Sak 4: Forslag fra Geir: En Midtsommernatts drøm

Sette opp et ferdigskrevet stykke. Audition/leseprøve. Rekruttere nye. Nordnorsk versjon av En Midtsommernatts drøm? Aktører klar etter sommeren. Begynner å øve i aug/sept. Framføre jul/januar?

Vi ønsker å prøve. Geir sender ut en mail med videre detaljer om stykket i løpet av en uke og forbereder presentasjon av stykket til årsmøtet.

Sak 5: Forslag fra Fridtjof: Skrivegruppe

Sette opp en skrivegruppe til høsten for å forberede revy i 2015. Styret støtter dette. Tar dette opp på årsmøtet.

Sak 6: Årsmøte

Årsmøte blir mandag 3. mars kl 19. Odd sjekker om kantina på Lødingen videregående er ledig.

 

Referent Yngve Nyheim (sekretær LRTL)