Referat fra møte 16. desember 2014

Innkalling til et kort medlemsmøte 16. desember.

Saker: Sjømatrevy, sekretæren har flyttet.

Følgende møtte: Geir Ellingsen og Odd Myrlund, samt at Fridtjof var bedt om å møte.

Ikke tilstede fra styret: Vårhild, Øystein, Arild

 Det var kommet en forespørsel fra sjømat festivalen hvor vi blir bedt om å gi et tilbud på forestilling i forbindelse med sjømatfestivalen 2015. Aktuell dato blir da 11. juni.

Da vi ikke har noen erfaring med å gi tilbud på en slik måte i forbindelse med våre forestillinger. Vi spiller forestillinger, og håper å sitte igjen med mest mulig i netto. Slik gjør vel de fleste frivillige lag og foreninger.

Vi hadde en liten runde med tanker om dette, og ble enige om at vi først og fremst måtte ha skuespillere før vi kunne si at vi var i stand til å kunne gi et tilbud. Fridtjof er klar!

Siden dette var så tett oppimot jul, og svært dårlig oppmøte av medlemmer, ble vi enige om at undertegnede skulle kalle inn til et nytt medlemsmøte over nyttår. Dato ble satt til 7. januar.

Sekretær saken ble ikke diskutert. Odd påtar seg sekretær ansvaret inntil årsmøtet velger nytt styre i feb/mar 2015.

Referent Odd M.