Referat fra styremøte i LRTL 10 mars 2014 kl 1800

 

Tilstede var: Vårhild Hoholm, Mariann Stensland og Odd Myrlund.

Ikke tilstede: Øystein Ingebrigtsen og Geir Ellingsen. Samt ungdomsrepr: Celine Krey Pedersen som hadde meldt forfall.

Det var bare en sak på sakslista. Konstituering av styret.

Siden vi var bare 3 medlemmer tilstede, var vi noe usikker på om vi kunne ta noe avgjørelse på styresammensetningen.

Men vi kom frem til følgende avgjørelse dersom det ikke kommer noen innsigelser fra de styremedlemmene som ikke var tilstede.

Vårhild Hoholm sa seg villig til å ta lederjobben, og Mariann Stensland blir sekretær, og Odd Myrlund fortsetter som kasserer.

Dersom det ikke kommer innvendinger fra de som ikke kunne møte på styremøte, så blir styresammensetningen som beskrevet.

 

Leder Vårhild Hoholm

Sekretær Mariann Stensland

Kasserer Odd Myrlund

Styremedlem Øystein Ingebrigtsen

Styremedlem Geir Ellingsen

Ungdomsrepresentant Celine Krey Pedersen

Varamedlem Arild Martinsen

 

 

Odd Myrlund ref