Referat styremøte i teaterlaget 19.08.14

 

Til stede: Odd, Geir, Vårhild, Fritjof, Mariann, Øystein og Arild.

 

Saksliste:

 

1)      En Midtsommernatts Drøm.

Styret tok en avgjørelse på at stykket En midtsommernatts drøm vil ikke bli satt opp til jul, men det kommer flere år, så det kan eventuelt settes opp ved en senere anledning. Odd får listen over de som hadde meldt sin interesse for å være med slik at de kan kontaktes i forbindelse med andre prosjekter.

 

2)      Hva gjør vi videre?

Styret tok en avgjørelse på at det vil bli satt opp romjulsrevy. Da eventuelt 2. juledag.

Det blir satt sammen en skrivegruppe som snarlig skal ha et møte med idemyldring. Odd snakker med de som arrangerer 2. juledagsfesten for å få til et samarbeid. Ideen er at revyen skal spilles i teatersalen, og at det eventuelt spilles to forestillinger. 

 

Det vil bli innkalt til et medlemsmøte etter hvert.

 

3)      Sjømatfestivalen.

I forhold til Sjømatfestivalen 2015, og en eventuell revy så må vi komme tidlig på banen og sende en forespørsel om det er interesse for det.

 

Ref. Mariann Stensland