Årsmøtereferat 2014

Tid 6 mars 2015 kl 1830

Til stede: Torild, Karen-Anne, Odd, Celine, Øyvind, Arild, Øistein, geir, Berit, Sissel, Rachel, Merete, Vårhild, Torstein, John, Anne og Vårhild.

Odd ønsket velkommen. Anne sto for servering av av kaffe og nydelig god kake.

1, Sakslisten ble godkjent.

2, Odd møteleder og Vårhild referent.

3. Leder leste årsmeldingen (se lenger ned)og den ble godkjent med en del tilføyelser: Torild og Odd representerte teaterlaget under nisselørdag.

- Tekninsk leverandør under nyttårskonserten var John og Odd (fra teaterlaget).

- Under UKM, lokal mønstring var John og Odd.

- I februar representerte Karen- Anne, John og Odd fra teaterlaget, på Vestbygd skole under fremføringen av Prøysen..

4. Odd tok for seg regnskapet., og det ble godkjent.

5. John har journalført alt av utstyr teaterlaget har av lyd/lys. Han har gjort en formidabel jobb.

     Noen av damene i laget har satt pris på klær, sminkeutstyr m.m.

     Journalen er på lagret for teaterlaget. Alle ble oppfordret om å føre opp alt som etterhvert      blir kjøpt inn til laget.

6. Budsjett. Kasserer mente det var vanskelig å sette opp et budsjett når vi ikke visste hva vi skulle gjøre framover.

    Odd hadde satt opp to alternativer: et der vi ville tjene ca. 40000 kr. det andre alternativet var ganske svart og der var inntjeninbg kr. 0.

7. Hva vil vi fremover? Vi har nå slitt i flere år, og det siste året har teaterlaget vært passiv..og lite framskritt.

   Det ble store diskusjoner rundt dette, men det kom tydelig fram at teaterlaget må bestå!

Geir mente vi kunne sette opp noe ferdigskrevet, i håp om å rekruttere og for å få laget oppe å gå igjen.

- Lage ei gruppe som jobber når det skal settes påå revy/teater/kabaret eller lignende.

- Torstein mente vi måtte se på ressursene vi har. Vi har også skuespillere som er flinke på scenen, og det måtte vi ikke glemme.

-  Kanskje av og til lage småe forestillinger.? Laget har også veldig flinke folk som styrer lyd/lys, men også vår sminkør er dyktig.

 

Det ble foreslått at vi burde ha en leder, mellomledere når vi satte opp ei forestilling. Vi tenger rett og slett en revysjef som fordeler ansvaret videre nedover til mellomlederne.

Konklusjonen var at vi hadde dyktige folk til det meste.

- Vi ble enige om å sette opp ei produksjonsgruppe, og den ble opprettet her. Produksjonsgruppen "ja, for fan" består av: Geir, Torild, Rachel, Celine og Vårhild.

Intensjonen for gruppa: Møtes snart, for å finne en strategi framover. Prosjektgruppe ville se på diverse teaterstykker, revyer m.m. Gruppa skulle møtes søndag 9. mars.

Odd trakk det siste forslaget til budsjett og det første budsjettforslaget ble vedtatt.

8. Medlemskointigent. Medlemmene ble oppfordret til å betale kontigenten, og det var mulig å betale kontigenten flere år på rad, dersom ønskelig.

Kontigenten er fortsatt på 100 kr for voksne

                                        50 kr, for ungdom.

9. Valg. Alle som er i styret fortsetter. Arild rykket opp som styremedlem. Magne forsetter som revisor. Istedenfor Celine har Regine Høgås Hay sagt seg villig til å representere ungdommen.

John er nå varamedlem.

Valgkomiteen bestående av Sissel og Wenche fortsetter.

Årsmøtet hevet.

Referent: Vårhild Hoholm.

 

Lødingen revy og teaterlag.

Årsmelding 2014

Styret har i 2014 bestått av.

Vårhild Hoholm (leder)

Odd Myrlund (kasserer)

Mariann Stensland (sekretær)

Geir Ellingsen (styremedlem)

Øistein Ingebrigtsen (styremedlem)

Arild Martinsen (varamedlem)

Celine Krey Pedersen (ungdomsrepresentant)

 

1. Vi har hatt fire styremøter. 21,januar, 10.mars, 19.august og 16.desember.

     Styret bestemte at vi skulle legge komedien "En Midtsommernattsdrøm" på is, inntil     videre.

      Vårt tilbud til styret i sjømatfestivalen ble møtt med et mot tilbud, som vi ikke kunne akseptere. Så det blir ingen revy under sjømatfestivalen. Vi satser på ei forestilling senere.

      Fritjof ønsker å instruere oss, uansett hva vi lander på.

 

2. Medlemsmøter. 3.mars, og 16.desember.

     Medlemmene ble informert ang. revy under sjømatfestivalen. Interesse for ny revy ble diskutert..

 

Aktivitet i regi av teaterlaget:

Yngve Nyheim satte opp "Jakten på adventsstjernen" med ungdomsskole-elever som utøvere på scenen.

Teaterlaget hadde også lys/lyd, sminkingen, og Yngve fikk ellers hjelp underveis.

Teaterlaget hadde lys og lyd under nyttårskonserten. Teaterlaget hadde også lys og lyd under UKMs lokale mønstring.

Teaterlaget var også representert under Prøysen-forstillingen på Vestbygd skole i februar.

12.november fremførte laget livet om Daniel Hegstad på Offersøy Feriesenter. Torstein skrev manuset og utøverne var fra teaterlaget.

Teaterlaget var også involvert på Nisselørdag.

I forbindelse med bispevisitasen i Lødingen kirke 29, januar fremførte teaterlaget Petter Dass.

 

Annet: Wenche og Sissel er i valgkomiteen.

Vår sekretær flyttet like før jul. Odd steppet inn i hennes verv til ny sekretær blir valgt på årsmøtet.

 

 

Leder i Lødingen revy-og teaterlag,

Vårhild Hoholm