Medlemsmøte Lødingen revy og teaterlag

Tid: 4 februar 2015 kl 1930

Sted:Kantina videregående skolen

Tilstede: Sissel, Øystein, Geir, Merethe, Yngve, Wenche, Torill, John Alvin, Arild, Odd

Tema: Svar på vårt tilbud til sjømatfestivalen.

Sjømatfestivalen har avvist vårt tilbud på forestilling 11 juni, og kommet med et mot tilbud på kr 45000,-. Dette synes styret var for dårlig, og ville ha tilbakemelding fra medlemmene på dette, og derfor ble det kalt inn til medlemsmøte. Det var stor enighet på møtet om at dette tilbudet var uaktuelt å akseptere, så Odd tilskriver sjømatfestivalen og meddeler vårt svar.

Eventuelt

Hvilken aktivitet skal vi ha i teaterlaget i år? Det bør være et mål at vi får til ei forestilling i løpet av våren/ forsommeren. Å utsette dette til høsten igjen er ikke noen god løsning, det har vi forsøkt siste året.

Dersom vi ikke skal ha noe aktivitet i teaterlaget, så vil Odd legge inn som sak på årsmøte at vi legger ned teaterlaget.

Det ble til slutt bestemt at de oppmøtte skulle forsøke å snakke med aktuelle medlemmer og andre som kan tenke seg å være med for å få litt aktivitet i laget.

Årsmøte var satt til 4 mars, men etter anmodning fra medlemmene, så blir årsmøtet flyttet to dager til 6 mars, og så er festkomiteen i gang og forsøker å lage en årsfest samme kveld. Så sett av denne kvelden til en hyggelig sammenkomst.

 

Referent Odd M