Styremøte 28.01.2015.

 

Tilstede: Øystein, Geir, Arild, Odd og Vårhild.

 

Sak1: Revy under sjømatfestivalen?

          Styret for sjømatfestivalen aksepterte ikke vårt tilbud på 60000 kr. De kom med et mot-tilbud på 45000 kr.

          Dette tilbudet fra dem ble enstemmig nedstemt.

          Odd skriver til dem og sier fra at vi ikke aksepterer deres tilbud.

Sak2: Vi ble enige om at vi skal ha revy til våren, i teatersalen, med 2 forestillinger. Fredag og lørdag 5 og 6. juni.

            I den forbindelse vil det bli innkalt til medlemsmøte onsdag 4. februar kl. 19.30 for å se interessen.

Sak 3:  Årsmøtet avholdes 4.mars, der det vil bli servert pizza.

 

 

      For sekretæren/ Vårhild Hoholm