·       Årsmøtereferat  2015. Lødingen Revy, og Teaterlagfrivillighetsentralen 16.02.16

·       Møtet åpnet kl. 1905.

·       Godkjenning av saksliste

·       Valg av Møteleder/Referent:  Møteleder Odd Myrlund.  Referent Øistein Ingebrigtsen

·       Årsberetningen. I Leders fravær, redegjorde Odd om lagets aktiviteter i 2015.

Det har vært lav aktivitet i Laget. Vår tradisjonelle forestilling i sjømatteltet avlyst. da styret i Sjømatfestivalen ikke godtok vårt tilbud om fordeling av inntekter fra Forestillingen.

 LRTLs. oppføring av farsen «Jutta» avlyst pga.  i hovedsak mangel på aktører.

 Endel utleie av utstyr ved div arrangementer/møter. 17 mai, UKM. Og kommunale møter. bla. om 1-10 kolen og ny teatersal. Samt lyd/lys assistanse ved den årlige nyttårskonserten fra Musikkforeningen.

 Karen Anne har deltatt i organiseringen av forestillingen «Gjøkeredet» og «Kalenderpikene» i Sortland kulturhus.

 Årsmeldingen godkjent.

·       Regnskapet (vedlagt) ikke revidert. Godkjent av årsmøtet

·       Budsjett 2016 (Vedlagt) Godkjent med forespeilet inntekt kr. 40.000,- i eventuelle intekter fra forestilling.

·       Innkommne saker.

Skal vi fortsette laget med aktivitet i 2016.

 Konklusjon fra årsmøtet var unisont JA!

·       Sak fra Helga Mannsåker. Forespørsel om teaterlaget kan bistå med å aktivisere mindreårige innvandrere. Og kartlegge om de kan delta på våre aktiviteter:

Årsmøtet stiller seg positivt til dette og vil starte kartlegging, om hvilke aktiviteter den enkelte kan delta i.

·       Medlemskontingent. Kontingenten blir som før en symbolsk sum på kr. 100,-

·       Valg. Nytt styre valgt. Valgkommite betått av: Sissel Johansen, og Wenche Bakke. Følgende medlemmer valgt.

 

 

Geir Ellingsen                   Leder              2016/17

Odd Myrlund                   Kasserer         2016

Ragnhild Vilhelmsen       Sekretær        2016/17

Øistein Ingebrigtsen       Styremedlem 2016

Arild Martinsen               Styremedlem 2016

Magne Haslevang           Revisor            2016

Regine Høgås Hay           Ungd. rep.      2016

John Alvin Olsen              Vara.               2016

 

·       Ny valgkommite.

Torild Sareussen                                     2016/17

Sissel johansen                                        2016

·       Det ble bestemt av årsmøtet at vara skulle innkalles til styremøtene. Med stemmerett for de medlemmene han representerer.

·       Eventuellt: Aktivitet 2016.

·       Oppsetting av kabaret vår/sommer.evnt før teatersalen rives.

·       Flytting av LRTL sitt lager på barneskolen før riving.

·       Møte om ny 1-10 skole, og den nye teatersal/amfi beskaffenhet. og kapasitet.

·       Ingen aktivitet i sjømateltet i 2016. Deres tilbud var for lavt for å sette opp forestilling.

·       Det fortsettes med utleie av utstyr til aktiviteter /møter.

·       Forestillingen «Parelius, og Egede» settes kanskje opp(Håper vi) i 2017. manuskriptet nesten ferdig, avgjørelse om spillested (Kirka?) ikke avgjort. Vi arbeider videre med saken.

 

For årsmøtet.

Øistein Ingebrigtsen

referent/sekretær