Årsmelding for Lødingen revy-og teaterlag 2017

 

Medlemmer i styret 2017:

Geir Ellingsen, leder

Odd Myrlund, kasserer

Ragnhild Vilhelmsen, sekretær

Øistein Ingebriktsen, styremedlem

Arild Martinsen, styremedlem

Isabell Pettersen, ungdomsrepresentant

John Alvin Olsen (vara)

Magne Haslevang, revisor

 

Styremøter: Det har vært gjennomført ett ordinært styremøte i 2017

Aktivitet:

Vi har hatt to forestillinger i 2017, Grøss og Grus (regi: Geir Ellingsen) i mars ble den siste oppsettinga i den gamle teatersalen. I november ble forestillinga Egede og Parelius (regi: Torstein Aaring Nilsen og Fridtjof Nordnes) satt opp i kirka. Begge ganske bra besøkt.

Geir har satt betydelig press på både politikere, administrasjon og arkitekt for å få påvirke arbeidet med utforming av ny skole. Det er ønskelig med en formålstjenlig teatersal, en som kan være god nok til alle kulturelle innslag og grupper i Lødingen. Teaterlaget har ikke nådd fram med sine ønsker, men ønsker fortsatt å ta del i utformingen av salen.

Økonomi: Økonomien er fortsatt bra, vi har ca 170 000 på bok

Utstyr: Vi låner fortsatt bort utstyr og personell i forbindelse med 17.mai og Nisselørdag. Det var ikke UKM i Lødingen i 2017.

Medlemstall: I overkant av 20 betalende medlemmer i 2017

 

På vegne av styret; Ragnhild Vilhelmsen