Referat fra styremøte i teaterlaget 02.12.17

Til stede: Geir, Odd, John Alvin, Ragnhild og Arild

 

 

Sak 1: Høstens forestilling «Egede og Parelius»

Forestillingen var en suksess og fikk bra kritikker. Noen av de som deltok synes at det kunne vært et evalueringsmøte i etterkant av forestillingen, slik at man kunne diskutert hva som gikk bra og hva man ikke var så fornøyd med. Det diskutertes også hvorvidt det var hensiktsmessig å bare ha nettbilletter på neste forestilling. Det konkluderes med at det går fint så lenge de som ikke er så datavant kan få hjelp på Ringblomsten.

Sak 2: Kulturskoleprosjektet

Arma og bein står som drivere av teaterskolen for barn. Hvis teaterlaget skal leies inn til lys, lyd, sminke osv skal dette avtales og betales fra gang til gang. Det er satt av penger i KS til dette, og teaterskolen er i gang.

Sak 3: henvendelse fra sjømatfestivalen

Per i dag kan ikke styret svare på om det er aktuelt å ha revy i teltet. Fridtjof sier han ikke kan være primus motor, så da blir det opp til et medlemsmøte i januar å bestemme seg om medlemmene ønsker å stille opp og få dette i gang. Vi kan ikke gå med på en pris under 60 000.

Sak 4: Lagets tilstand

Tilstanden til laget må sies å være tilfredsstillende. Vi har gjennomført to forestillinger i år.

Sak 5: Neste års aktivitet

Det blir medlemsmøte 10.januar 2018 klokka 18.00. Odd sender innkalling på «Gi beskjed»

Eventuelt:

-Isabell Pettersen har trukket seg fra styret, så vi trenger ny ungdomsrepresentant.

-Vi gir kirka 2000kr for leie og 5000 kr i «kollekt» etter forestillingen om Egede og Parelius.

-Årsmøte i februar/mars. Odd sender innkalling på «Gi beskjed».

-Blir det turne for «Egede og Parelius»?

 

Referent: Ragnhild Vilhelmsen