Referat fra årsmøte i Lødingen revy- og teaterlag

14.03.18 klokka 19.00 på Frivilligsentralen

 

Til stede: Sissel Johansen, Toril Sareussen, Geir Ellingsen, Fridtjof Nordnes, John Arild Dahl, Anne Elisabeth Mogård, Wenche Bakke, Rachel Sommernes, Torstein Aaring Nilsen, Øistein Ingebrigtsen, Anne Myrlund, Odd Myrlund, Jon Alvin Olsen, Merethe Berg, Ragnhild Vilhelmsen (referent)

1.     Geir Ellingsen, leder, ønsker velkommen.

2.     Sakslista godkjennes uten endringer.

3.     Geir Ellingsen velges til møteleder og Ragnhild Vilhelmsen velges til referent

4.     Årsberetning v/Ragnhild Vilhelmsen godkjennes av årsmøtet

5.     Regnskapet legges fram ved Odd Myrlund. Regnskapet er revidert og funnet i orden av Magne Haslevang. Dette godkjennes av årsmøtet.

6.     Budsjett legges fram av Odd Myrlund. Dette godkjennes av årsmøtet uten endringer.

7.     Innkommende saker: Det er ingen innkommende saker.

8.     Medlemskontigent: Er per dags dato 100,- for voksne og kr 50 for barnemedlemmer. Årsmøtet beslutter at dette skal fortsette å være kontigenten, men minner medlemmene på at de kan bli flinkere til å huske å betale den.

9.     Valg: Følgende styremedlemmer har ett år igjen før de er på valg:

Odd Myrlund (kasserer)

Arild Martinsen (styremedlem)

Øistein Ingebrigtsen (styremedlem)

Følgende styremedlemmer velges for to nye år:

Ragnhild Vilhelmsen (leder)

Geir Ellingsen (styremedlem)

Følgende velges for ett år:

Jon Alvin Olsen (varamedlem i styret)

Elinor Ellingsen (ungdomsmedlem i styret)

Magne Haslevang (revisor)

Ny valgkomite: Fridtjof Nordnes og Merethe Berg

 

Referent: Ragnhild Vilhelmsen

 

Årsmelding for Lødingen revy-og teaterlag 2017

 

Medlemmer i styret 2017:

Geir Ellingsen, leder

Odd Myrlund, kasserer

Ragnhild Vilhelmsen, sekretær

Øistein Ingebriktsen, styremedlem

Arild Martinsen, styremedlem

Isabell Pettersen, ungdomsrepresentant

John Alvin Olsen (vara)

Magne Haslevang, revisor

 

Styremøter: Det har vært gjennomført ett ordinært styremøte i 2017

Aktivitet:

Vi har hatt to forestillinger i 2017, Grøss og Grus (regi: Geir Ellingsen) i mars ble den siste oppsettinga i den gamle teatersalen. I november ble forestillinga Egede og Parelius (regi: Torstein Aaring Nilsen og Fridtjof Nordnes) satt opp i kirka. Begge ganske bra besøkt.

Geir har satt betydelig press på både politikere, administrasjon og arkitekt for å få påvirke arbeidet med utforming av ny skole. Det er ønskelig med en formålstjenlig teatersal, en som kan være god nok til alle kulturelle innslag og grupper i Lødingen. Teaterlaget har ikke nådd fram med sine ønsker, men ønsker fortsatt å ta del i utformingen av salen.

Økonomi: Økonomien er fortsatt bra, vi har ca 180 000 på bok per 01.01.18

Utstyr: Vi låner fortsatt bort utstyr og personell i forbindelse med 17.mai og Nisselørdag. Det var ikke UKM i Lødingen i 2017.

Medlemstall: I overkant av 20 betalende medlemmer i 2017

 

På vegne av styret; Ragnhild Vilhelmsen